Yeşaya 19

7. Mısır’ın Yargılanması (19, 20. Bölümler)

19:1-3   Rab Mısır’ı ve putlarını yargıladığında hepsi sendeleyecek ve halk dehşete düşecekti. Savaş çıkacak ve en iyi yöneticiler putlarına ve medyumlarla ruh çağıranların yardımına başvuracaktı. Ama elbetteki bunlar hiçbir yarar sağlamayacaktı.

19:4-10   Ülkeyi zalim bir önder yönetecek. Ciddi bir kuraklık suları kurutacak ve ürünleri yok edecek, balıkçılık endüstrisini ortadan kalkacaktır. Ayrıca tekstil sektörü büyük yıkıma uğrayacaktır.

19:11-15   Soan ve Nof’ta yaşayan, firavunun en iyi danışmanları bile bu durumla başa çıkacak bilgeliğe sahip olamayacaklardır. Aslında Mısır üzerine gelen felaketin nedeni, onların öğütleridir. Durumları umutsuzdur.

İlk 15 ayetteki önbildiriler gerçekleşmiştir. Yeşaya’nın peygamberliği sırasında Mısır’ı yöneten Tirhakah’ın ölümünden sonra ülke toplum içindeki çekişmelerle bölündü. Mısır, her biri Asur’a bağlı olan 12 krallığa ayrıldı. Ülke, sonunda 4’üncü ayetteki “acımasız efendi” olarak geçen, katı yürekli bir kral olan ‘Psametikus’ önderliğinde bir araya getirildi. Bölümün geri kalan kısmı henüz gerçekleşmemiştir.

19:16,17   Tanrı’nın kendilerine kalkan elini gördüklerinde, halk korkuyla sarsılacaktır. Yahuda sözcüğünü duymaları bile Mısırlılar’ın yüreklerinin dehşetle sarsılmasına yetecektir.

19:18-20   Ama Mısır ülkesine de yenilenme vaat edilir. Beş kent Rab’be tapınma merkezi olacaktır. Bunların arasında Güneş Kenti olarak adlandırılan ve aynı zamanda Yıkım Kenti olarak da anılan Heliopolis de bulunmaktadır. Ülkenin ortasında Rab için bir sunak, sınırında da bir sütun dikilecektir; sunak ve sütun Rab’bin tanıkları olacaktır. Yosefus bize 19’uncu ayetteki önbildirinin, Yeruşalim’den kaçan başkâhin Oniyas’ın Mısır’da bir sunak dikme iznini elde ettiği yıl olan, İ.Ö. 1’de gerçekleştiğini söyler. Ama bu önbildiri hiç kuşkusuz bin yıllık dönemde gerçekleşecektir.

19:21,22   Tanrı’nın Mısır’ın üzerine gönderdiği yargılar amacına ulaşacak ve Mısır halkının O’na tapınmasını sağlayacaktır.

19:23   O gün Mısır’la Asur arasında sınırsız bir yol olacaktır. Uluslar Rab’be tapınmak için birleşeceklerdir.

19:24,25   O gün Mısır ve Asur’un yanı sıra İsrail üçüncü ülke olacaktır. Mesih’in egemenliğinin bereketlerinden zevk almak için bir üçlü oluşturacaklardır. Burada, “O gün” deyişinin tekrarı dikkat çekicidir (16, 18, 19, 21, 23, 24. ayetler).

 

Kutsal Kitap

1 Mısırla ilgili bildiri: İşte RAB hızla yol alan buluta binmiş Mısıra geliyor!
Mısır putları Onun önünde titriyor,
Mısırlıların yüreği hopluyor.
2 RAB diyor ki,
‹‹Mısırlıları Mısırlılara karşı ayaklandıracağım;
Kardeş kardeşe, komşu komşuya, kent kente,
Ülke ülkeye karşı savaşacak.
3 Mısırlıların cesareti tükenecek,
Tasarılarını boşa çıkaracağım.
Yardım için putlara, ölülerin ruhlarına,
Medyumlarla ruh çağıranlara danışacaklar.
4 Mısırlıları acımasız bir efendiye teslim edeceğim,
Katı yürekli bir kral onlara egemen olacak.››
Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.
5 Nilin suları çekilecek,
Kuruyup çatlayacak yatağı.
6 Su kanalları kokacak,
Kuruyacak ırmağın kolları,
Kamışlarla sazlar solacak.
7 Nil kıyısında, ırmağın ağzındaki sazlar,
Nil boyunca ekili tarlalar kuruyacak,
Savrulup yok olacak.
8 Balıkçılar yas tutacak,
Nile olta atanların hepsi ağlayacak,
Suyun yüzüne ağ atanlar perişan olacak.
9 Taranmış keten işleyenler,
Beyaz bez dokuyanlar umutsuzluğa kapılacak.
10 Dokumacılar bunalacak,
Ücretliler sıkıntıya düşecek.
11 Soanfş Kentinin önderleri ne kadar akılsız!
Firavunun bilge danışmanları
Saçma sapan öğütler veriyorlar.
Nasıl olur da firavuna,
‹‹Biz bilgelerin oğulları,
Eski zaman krallarının torunlarıyız›› diyorlar?
12 Ey firavun, hani nerede senin bilgelerin?
Her Şeye Egemen RAB Mısıra karşı neler tasarladı,
Bildirsinler bakalım sana eğer biliyorlarsa.
13 Soan Kentinin önderleri aptal olup çıktılar,
Nof önderleri aldandılar,
Mısır oymaklarının ileri gelenleri Mısırı saptırdılar.
14 RAB onların aklını karıştırdı;
Kendi kusmuğu içinde yalpalayan sarhoş nasılsa,
Mısırı da her alanda saptırdılar.
15 Mısırda kimsenin yapabileceği bir şey kalmadı;
Ne başın ne kuyruğun, ne hurma dalının ne de sazın.
16 O gün Mısırlılar kadın gibi olacaklar; Her Şeye Egemen RABbin kendilerine karşı kalkan elinin önünde titreyip dehşete kapılacaklar.
17 Yahuda Mısırı dehşete düşürecek. Yahuda dendi mi, Her Şeye Egemen RABbin Mısıra karşı tasarladıklarını anımsayan herkes dehşete kapılacak.
18 O gün Mısırda Kenan dilini konuşan beş kent olacak. Bu kentler Her Şeye Egemen RABbe bağlılık andı içecekler; içlerinden biri ‹Yıkım Kenti› diye adlandırılacak. Heliopolis anlamına gelebilir.
19 O gün Mısırın ortasında RAB için bir sunak, sınırında da bir sütun dikilecek.
20 Her Şeye Egemen RAB için Mısırda bir belirti ve tanık olacak bu. Halk kendine baskı yapanlardan ötürü RABbe yakarınca, RAB onları savunacak bir kurtarıcı gönderip özgür kılacak.
21 RAB kendini Mısırlılara tanıtacak, onlar da o gün RABbi tanıyacak, kurbanlarla, sunularla Ona tapınacaklar. RABbe adak adayacak ve adaklarını yerine getirecekler.
22 RAB Mısırlıları hastalıkla alabildiğine cezalandıracak, sonra iyileştirecek. RABbe yönelip yakaracaklar. RAB de onları iyileştirecek.
23 O gün Mısırla Asur arasında bir yol olacak. Asurlu Mısıra, Mısırlı Asura gidip gelecek. Mısırlılarla Asurlular birlikte tapınacaklar.
24 O gün Mısır ve Asurun yanısıra İsrail üçüncü ülke olacak. Dünya bu üçü sayesinde kutsanacak.
25 Her Şeye Egemen RAB, ‹‹Halkım Mısır, ellerimin işi Asur ve mirasım İsrail kutsansın›› diyerek dünyayı kutsayacak.