Yeşaya 2

2. Temizlenme Aracılığıyla Gelecek Bereket (2-4. Bölümler)

2:1-3   Amots oğlu şimdi içinde bulunduğu karışık günlerin ötesine, Mesih’in görkemli krallığına bakar. O gün, Yeruşalim dünyanın inanç ve politik başkenti olarak yeniden inşa edilecektir. Diğer uluslar tapınmak ve tanrısal öğretiş almak için Siyon’a yolculuk yapacaklardır.

2:4   Kral uluslararası sorunlar çıktığında taraflar arasında hakem olarak karar verecek ve tartışmaları sonuçlandıracaktır. Bunun sonucu olarak evrensel bir silah bırakma eylemi gerçekleşecek, 1 daha önce silah için harcanan fonlarla zirai donanımlar satın alınacaktır. Bu açılış ayetleri Mika 4:1-3’e benzer. Bunun nedeni ya Kutsal Ruh tarafından aynı şekilde esinlenmiş ya da bir peygamberin diğerinden alıntı yapmış olmasıdır.

2:5   Mesih’in egemenliğinin amacı, Yeşaya’nın Yahuda halkını hemen tövbe etmeye çağırmasını sağlar.

2:6-9   Sonra doğrudan Tanrı’ya hitap eden Yeşaya ulusun felaketine neden olan günahları anlatır. Halk, Rab’bi izlemek yerine Doğu’daki falcılara danışmış ve Filistliler gibi kâhinler olmuştu. Tanrısızlarla yasak beraberlikler kurmuştu. Tanrı’nın yasasına itaatsizlik ederek hazineler biriktirmiş ve sayısız atlara, savaş arabalarına sahip olmuştu; halk, bu sayılanları güvenceleri haline getirmişti. Elleriyle yaptıkları putlara tapınmışlardır. Tanrı’nın onları alçaltma nedeni budur. Onları bağışlamaz. “Doğu kökenli inançlarla dolu” ifadesi, Batı ülkelerinde, Doğu kökenli inançların rağbet görüşünü ima eder.

2:10,11   Peygamber şimdi halka döner ve insanın küstah bakışlarını alçaltacak olan Rab’bin yaklaşan dehşetinden kaçmaları için onları uyarır.

2:12-18   Yeşaya, birdenbire Mesih’in egemenliğinden önce gelecek olan Rab’bin Günü’ne ilişkin yargılardan söz etmeye başlar. Her Şeye Egemen RAB insan gururunu kıracak, bireyleri (sedir ve meşe ağaçları), yönetimleri (yüksek dağ ve tepeler), askeri güçleri (kule ve surlar) ya da ticareti (gemiler ve güzel tekneler 2 ) alçaltacaktır. İnsanın kibri kırılacak, yalnızca Rab yüceltilecektir. Putlar tümüyle terk edilecektir.

2:19-22   İnsanlar saklanabilecekleri sığınaklar arayacaklar, ölümlü insanın güvenilmeye layık olmadığı ortaya çıkacaktır. Yalnızca Rab, halkının güvenine layıktır.

 

Kutsal Kitap

1 Amots oğlu Yeşayanın Yahuda ve Yeruşalimle ilgili görümü:
2 RABbin Tapınağının kurulduğu dağ,
Son günlerde dağların en yücesi,
Tepelerin en yükseği olacak.
Oraya akın edecek ulusların hepsi.
3 Birçok halk gelecek,
‹‹Haydi, RABbin Dağına,
Yakupun Tanrısının Tapınağına çıkalım›› diyecekler,
‹‹O bize kendi yolunu öğretsin,
Biz de Onun yolundan gidelim.››
Çünkü yasa Siyondan,
RABbin sözü Yeruşalimden çıkacak.
4 RAB uluslar arasında yargıçlık edecek,
Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek.
İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri,
Mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar.
Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak,
Savaş eğitimi yapmayacaklar artık.
5 Ey Yakup soyu, gelin RABbin ışığında yürüyelim.
6 Ya RAB, halkını, Yakup soyunu terk ettin,
Çünkü yürekleri doğu kökenli inançlarla dolu.
Filistliler gibi falcılıkla uğraşıyor,
Yabancılarla el sıkışıyorlar.
7 Ülkeleri altınla, gümüşle dolu,
Hazinelerinin sonu yok,
Sayısız atları, savaş arabaları var.
8 Ülkeleri putlarla dolu;
Elleriyle yaptıkları,
Parmaklarıyla biçim verdikleri
Putların önünde eğiliyorlar.
9 Bu yüzden herkes alçaltılıp dize getirilecek.
Onları bağışlama, ya RAB!
10 RABbin dehşetinden,
Yüce görkeminden kaçmak için kayalıklara gidin,
Yerin altına saklanın.
11 İnsanın küstah bakışları alçaltılacak,
Gururu kırılacak.
O gün yalnız RAB yüceltilecek.
12 Çünkü Her Şeye Egemen RAB o gün
Kibirlileri, gururluları, kendini beğenmişleri alçaltacak;
13 Lübnanın bütün ulu, yüksek sedir ağaçlarını,
Başanın bütün meşelerini yok edecek;
14 Bütün ulu dağları, yüksek tepeleri,
15 Bütün yüksek kuleleri, güçlü surları
Yerle bir edecek;
16 Ticaret gemilerinin, güzel teknelerinin hepsini yok edecek.
17 İnsanların gururu, kibiri kırılacak,
O gün yalnız RAB yüceltilecek,
18 Putlar tümüyle ortadan kalkacak.
19 RAB kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca,
İnsanlar Onun dehşetinden
Ve yüce görkeminden kaçmak için
Kayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar.
20-21 O gün insanlar
Yeryüzünü sarsmak üzere harekete geçen RABbin dehşetinden
Ve yüce görkeminden kaçmak için
Tapmak amacıyla yaptıkları altın, gümüş putları
Köstebeklere, yarasalara atıp
Kaya kovuklarına, uçurumlardaki yarıklara saklanacaklar.
22 Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin.
Onun ne değeri var ki?

1. Bu ayet, –Tanrı’yla ilgili ilk sözler dışında– New York City’deki, Birleş­miş Milletler binasının üzerine yazılmıştır.

2. Genellikle tek direği olan bir yelkenli gemi.