Yeşaya 20

20:1-6   İ.Ö. 711’de Tartan ya da Asur Kralı Sargon’un başkomutanı, Filist’in Aşdot şehrini fethetti. Rab aynı anda Yeşaya’ya Asur tarafından fethedilen Mısır ve Etiyopya’nın üç yıl süreyle alçaltılacaklarının bir işareti olarak, çıplak (yarı çıplak) ve yalınayak yürümesini söyledi. O zaman Yahuda halkı, Asur’a karşı kendilerini koruması için Mısır’a güvenmelerinin ahmaklık olduğunu anlayacaktı (Bazı yorumcular, 5 ve 6’ncı ayetlerin Filistliler’e ya da hem Yahuda’ya hem Filist’e, yani tüm Filistin ülkesine işaret ettiğini düşünürler). 1

 

Kutsal Kitap

1-2 Asur ordusunun başkomutanı, Asur Kralı Sargonun buyruğuyla gelerek Aşdota saldırıp kenti ele geçirdiği yıl RAB Amots oğlu Yeşaya aracılığıyla şöyle dedi: ‹‹Git, belindeki çulu çöz, ayağındaki çarığı çıkar.›› Yeşaya denileni yaptı, çıplak ve yalınayak dolaşmaya başladı.
3 RAB dedi ki, ‹‹Mısıra ve Kûşa belirti ve ibret olsun diye kulum Yeşaya nasıl üç yıl çıplak ve yalınayak dolaştıysa,
4 Asur Kralı da Mısıra utanç olsun diye Mısırlı tutsaklarla Kûşlu sürgünleri genç yaşlı demeden, çıplak ve yalınayak, mahrem yerleri açık yürütecek.
5 Kûşa bel bağlayan, Mısırla övünen halk hüsrana uğrayacak, utanç içinde kalacak.
6 Bu kıyı bölgesinde yaşayanlar o gün, ‹‹Asur Kralı’nın elinden kurtulmak için yardımına sığındığımız, bel bağladığımız ulusların başına gelene bakın!›› diyecekler, ‹‹Biz nasıl kurtulacağız?››

1. “Filistin” sözcüğü, Filist sözcüğünden türetilmiştir.