Yeşaya 22

11. Yeruşalim’in Yargılanması (22. Bölüm)

22:1-5   Görüm Vadisi, Yeruşalim’i işaret eder (Bk. 9-11. ayetler). Kent kuşatılmıştır. Halk kapılardaki düşmanı görmek için damlara çıkmıştır. Bir zamanlar eğlenceler düzenlenen kent sokakları, şimdi sıkıntı kurbanlarıyla karmakarışık bir durumdadır. Uzağa kaçtıkları halde eve getirilen önderler ve halk esir edilmiştir. Yeşaya, Tanrı’nın Yeruşalim üzerine gelen korkunç yargısını gördüğü için, avutulamayacak durumdadır.

22:6-11   Elam ve Kir, Babil ordusunun güney ve kuzeydeki birlikleridir. Savaş arabaları ve atlıları kentin çevresindeki vadileri doldurmuştur. Yahudiler, kuşatmayı yarmak için ayrıntılı planlar yaparlar. Orman Sarayı’ndaki silahlara güvenirler. Surları tamir etmek için yıktıkları evlerinin taşlarını kullanır, su depolamak için geçici önlemler tasarlarlar. Başlarına bu felaketi getiren ve bunu çok önceden tasarlamış olan Yaratıcıları’na bakmanın dışında kendi güçleriyle her şeyi yapmayı denerler.

22:12-14   Rab’bin, kendilerini tövbe etmeye çağırdığı bir zamanda, karmaşa içinde umursamazca yaşarlar. Bu nedenle bağışlanmayacaklardır.

22:15-19   Saray sorumlusu Şevna kendisine gösterişli bir mezar hazırlamaktadır. Tanrı, Yeşaya aracılığıyla Şevna’ya çabalarının boş olduğunu bildirir. Rab onu esaret içine, savrulan bir top gibi fırlatacaktır. Bir daha adı anılmasın diye yabancı bir ülkede ölecektir. Şevna belki de Mısır’la birliği savunan grubu yönetiyordu.

22:20-24   Şevna görevinden alındıktan sonra, Elyakim (Tanrı inşa edecektir) onun yerine geçecekti. Rab İsa’nın bir örneği olan Elyakim, tam yetkiyle egemenlik süren sorumlu ve şefkatli bir önder olacaktı. Kendisine Davut Kenti’nin anahtarı 1 verilecek, kraliyet odalarını denetleyecek ve kraliyet ailesindeki hizmetkârları seçecekti (Vahiy 3:7’de Rab İsa’nın Davut’un Kenti’nin anahtarına sahip olacağı söylenir). Elyakim’in konumu sağlam temeller üzerinde inşa edilecek ve hizmetinde tam yetkiye sahip olacaktı.

22:25   Elyakim’in 23a ayetindeki “sağlam yere çakılmış çadır kazığı” olduğu açıkça belli olduğundan, Elyakim’in uzaklaştırılması ve düşüşü, kendisini temsil ettiği Yahuda halkının esaretine işaret edebilir.

 

Kutsal Kitap

1-2 Görüm Vadisiyle ilgili bildiri: Gürültü patırtı içinde eğlenen kent halkı,
Ne oldu size, neden hepiniz damlara çıktınız?
Ölenleriniz ne kılıçtan geçirildi,
Ne de savaşta öldü.
3 Önderleriniz hep birlikte kaçtılar,
Yaylarını kullanmadan tutsak alındılar.
Uzağa kaçtığınız halde ele geçenlerin hepsi tutsak edildi.
4 Bunun için dedim ki,
‹‹Beni yalnız bırakın, acı acı ağlayayım.
Halkımın uğradığı yıkımdan ötürü
Beni avutmaya kalkmayın.››
5 Çünkü Rabbin, Her Şeye Egemen RABbin
Görüm Vadisinde kargaşa, bozgun
Ve dehşet saçacağı gün,
Duvarların yıkılacağı,
Dağlara feryat edileceği gün geliyor.
6 Elamlılar ok kılıflarını sırtlanıp savaş arabalarıyla,
Atlılarıyla geldiler.
Kîr halkı kalkanlarını açtı.
7 Verimli vadileriniz savaş arabalarıyla doldu,
Atlılar kent kapılarının karşısına dizildi.
8 RABbin Yahudayı savunmasız bıraktığı gün
Orman Sarayındaki silahlara güvendiniz.
9 Davut Kentinin duvarlarında
Çok sayıda gedik olduğunu gördünüz,
Aşağı Havuzda su depoladınız,
10 Yeruşalimdeki evleri saydınız,
Surları onarmak için evleri yıktınız.
11 Eski Havuzun suları için
İki surun arasında bir depo yaptınız.
Ama bunu çok önceden tasarlayıp
Gerçekleştirmiş olan Tanrıya güvenmediniz,
Onu umursamadınız.
12 Rab, Her Şeye Egemen RAB
O gün sizi ağlayıp yas tutmaya,
Saçlarınızı kesip çul kuşanmaya çağırdı.
13 Oysa siz keyif çatıp eğlendiniz,
‹‹Yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz›› diyerek
Sığır, koyun kestiniz,
Et yiyip şarap içtiniz.
14 Her Şeye Egemen RAB bana,
‹‹Siz ölene dek bu suçunuz bağışlanmayacak›› diye seslendi.
Rab, Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.
15 Rab, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
‹‹Haydi, o kâhyaya,
Sarayın sorumlusu Şevnaya git ve de ki,
16 ‹Burada ne işin var?
Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın,
Yüksekte kendine mezar, kayada konut oydun?
17 Ey güçlü kişi,
RAB seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak.
18 Top gibi evirip çevirip
Geniş bir ülkeye fırlatacak.
Orada öleceksin,
Gurur duyduğun arabaların orada kalacak.
Efendinin evi için utanç nedenisin!
19 Seni görevden alacak,
Makamından alaşağı edeceğim.
20 ‹‹ ‹O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakimi çağırıp
21 Senin cüppeni ona giydireceğim.
Senin kuşağınla onu güçlendirip
Yetkini ona vereceğim.
Yeruşalimde yaşayanlara
Ve Yahuda halkına o babalık yapacak.
22 Davutun evinin anahtarını ona teslim edeceğim.
Açtığını kimse kapayamayacak,
Kapadığını kimse açamayacak.
23 Onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım,
Ailesi için onur kürsüsü olacak.
24 Ailenin ağırlığı -soyundan türeyen herkes-
Taslardan kâselere kadar her küçük kap ona asılacak.› ››
25 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹‹O gün sağlam yere çakılmış kazık yerinden çıkacak, kırılıp düşecek, ona asılan yük de yok olacak.›› Çünkü RAB böyle diyor.

1. D. L. Moody şöyle yazar: “İspanyol Yahudileri, üzerinde ‘Tanrı açacak, Kral girecek’ yazısını taşıyan, Davut’un altın bir anahtarına sahip­lerdi” (Notes, s.85).