Yeşaya 24

13. Bütün Yeryüzünün Yargılanması (24. Bölüm)

24:1-3   Tanrı’nın yargıları İsrail ülkesiyle başlamış gibi görünür. Ama bütün yeryüzünü, hatta göklerdeki kötü varlıkları cezalandıracak biçimde genişler. “Yeryüzü” sözcüğü “ülke” olarak da çevrilebilir. 2. ayetteki kâhin referansının, 1-3’üncü ayetlerde İsrail ülkesini işaret ettiği düşünülebilir. Metnin, ülke ve halk arasında nasıl gidip geldiğine dikkat edin. Yıkım, dünyanın sonudur ve herkesi etkiler.

24:4-13   4’üncü ayetteki “dünya” sözcüğü, yargının geleceği alanının büyüklüğünü ifade eder. Dünyadaki kirliliğin nedeni, insanların sonsuz antlaşmayı bozmuş olmalarıdır. Bazıları bunun Nuh’la yapılan antlaşmaya işaret ettiğini düşünürler (Yar. 9:16), ancak bu koşulsuz antlaşma bütünüyle Tanrı’ya bağlıdır. Bazıları ise Musa’nın Yasası’na işaret ettiğini düşünürler, ama bu, yalnızca İsrail’e verilmişti ve sonsuz bir antlaşma olacağı söylenmemişti. Bir yorum kitabında şöyle yazılıdır: “Antlaşma halkının Tanrı’nın sözüne tamamıyla uyması gerekiyordu.” 1 Kargaşa kenti ile kastedilen Yeruşalim olabilir, ama daha geniş bir anlam taşıyarak bütün ülkeleri kapsaması da olasıdır.

24:14-20   Sağ bırakılmış az sayıda kişinin, kurtaran lütfu için Rab’be övgü ilahileri söylediği işitilir.

Peygamber sonra, Büyük Sıkıntı’nın dehşeti nedeniyle yas tutar. Bu, bir ihanet zamanı olacaktır. Kaçış imkansızdır. Yeryüzü bir sarhoş gibi yalpalayacak, bir kulübe gibi sallanacak ve bir daha kalkamayacaktır.

24:21-23   Kötülüğün göksel yerlerdeki orduları da yargılanacaktır. Bu, Vahiy 19:19, 20; 20:1-3 ayetleriyle örtüşür. Gökteki güçlere hizmet etmiş olan yeryüzündeki krallar, Mesih’in ikinci gelişindeki yargıdan paylarını alacaklardır. Rab’bin yüceliği, güneş ve ayı utandıracaktır.

 

Kutsal Kitap

1 İşte RAB yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
Yeryüzünü altüst edecek,
Üzerinde yaşayanları darmadağın edecek.
2 Ayrım yapılmayacak;
Ne halkla kâhin arasında,
Ne köleyle efendi arasında,
Ne hizmetçiyle hanım arasında,
Ne alıcıyla satıcı arasında,
Ne ödünç alanla ödünç veren arasında,
Ne faizciyle borç alan arasında.
3 Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek.
RAB böyle söyledi.
4 Dünya kuruyup büzülüyor,
Yeryüzü solup büzülüyor,
Dünyadaki soylular güçlerini yitiriyor.
5 Dünyada yaşayanlar onu kirletti.
Çünkü Tanrının yasalarını çiğnediler,
Kurallarını ayaklar altına aldılar,
Ebedi antlaşmayı bozdular.
6 Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi,
Orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar.
Yaşayanlar bu nedenle yanıyor, pek azı kurtulacak.
7 Yeni şarabın sonu geldi,
Asmalar soldu,
Bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor.
8 Tefin coşkun sesi kesildi,
Eğlenenlerin gürültüsü durdu,
Lirin coşkun sesi kesildi.
9 Ezgi eşliğinde şarap içilmiyor artık,
İçkinin tadı içene acı geliyor.
10 Yıkılan kent perişan durumda,
Kimse girmesin diye her evin girişi kapandı.
11 İnsanlar şarap özlemiyle sokaklarda bağrışıyor,
Sevinçten eser kalmadı,
Dünyanın coşkusu yok oldu.
12 Kent viraneye döndü,
Kapıları paramparça oldu.
13 Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa,
Bağbozumundan artakalan üzümler nasılsa,
Dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.
14 Sağ kalanlar seslerini yükseltip
Sevinç çığlıkları atacak,
Batıda yaşayanlar RABbin büyüklüğü karşısında
Hayranlıkla bağıracak.
15 Onun için, doğuda yaşayanlar RABbi yüceltin,
Deniz kıyısındakiler,
İsrailin Tanrısı RABbin adını yüceltin.
16 Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz:
‹‹Doğru Olana övgüler olsun!›› Ama ben, ‹‹Bittim, bittim! Vay halime!›› dedim,
‹‹Hainler hainliklerini sürdürüyor.
Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar.››
17 Ey dünyada yaşayanlar,
Önünüzde dehşet, çukur ve tuzak var.
18 Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek,
Çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak.
Göklerin kapakları açılacak,
Dünyanın temelleri sarsılacak.
19 Yeryüzü büsbütün çatlayıp yarılacak,
Sarsıldıkça sarsılacak.
20 Dünya sarhoş gibi yalpalayacak,
Bir kulübe gibi sallanacak,
İsyanlarının ağırlığı altında çökecek
Ve bir daha kalkamayacak.
21 O gün RAB yukarıda, gökteki güçleri
Ve aşağıda, yeryüzündeki kralları cezalandıracak.
22 Zindana tıkılan tutsaklar gibi
Cezaevine kapatılacak
Ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar.
23 Ayın yüzü kızaracak, güneş utanacak.
Çünkü Her Şeye Egemen RAB Siyon Dağı’nda,
Yeruşalim’de krallık edecek.
Halkın ileri gelenleri
O’nun yüceliğini görecek.

1. John A. Martin, “Isaiah”, The Bible Knowledge Commentary, Old Testament. s.1072.