Yeşaya 26

2. Yahuda’nın, Çağların Kayası İçin Söylediği İlahi (26. Bölüm)

26:1-4   Geriye kalan az sayıda kişi ülkeye geri döndüğünde, iman ve bağımlılık yaşamını kutlar. Tanrı’nın kenti ile insanın kenti birbirine karşıttır (24:10). Doğru ulus (kurtarılmış İsrail), Rab’be güvenmenin getirdiği esenliği yaşamaktadır. 3’üncü ayetle ilgili olarak ilahi yazarı Philip P. Bliss şöyle der: “Bu ayeti Kutsal Kitap’taki diğer ayetlerden daha çok seviyorum. ‘Sana güvendiği için düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun.’” 1

Moody, 3 ve 4’üncü ayeti şu sözlerle birbirlerine bağlar: “Esenlik ağacının kökleri, Çağların Kayası’nın oyuğundadır.” 2 Sonunda, Rab anlamına gelen ismin “sonsuz güç” ya da “Çağların Kayası” olduğunu anlarlar. Augustus Toplady İngilizce olarak yazdığı “Çağların Kayası” adlı ünlü ilahisindeki fikri bu ifadeden almıştır. Şiddetli bir fırtına sırasında bir kayanın kovuğunda sığınak ararken şunları yazmıştır:

Kovuğuna sığındığım Çağların Kayası,
Sende gizleneyim; yarılmış göğsünden akan su ve kan,
Günahımı kaldırırsın,
Beni günahımın suç ve gücünden kurtar.
Bu fani soluğu alırken,
Gözlerim ölümle kapandığında,
Bilinmeyen dünyalara kanat açtığımda,
Seni yargı tahtında gördüğümde,
Çağların Kayası, benim için yarıl
Kendimi Sen’de gizleyeyim.

26:5,6   İnsanların böbürlendikleri uygarlıkları, mazlumların ve yoksulların ayakları altında çiğnenecektir.

26:7-15   7-19’uncu ayetler, Sıkıntı Dönemi’nden geçerek sağ kalan Yahudiler’in dualarını anlatır gibidir. Rab onlar için yolu düzleştirmiş, onlar da Rab’bin kendilerine açıklama yapmasını sabırla beklemişlerdir. Kötüler, Tanrı yalnızca yargıyla hareket ettiğinde, doğruluğu öğreneceklerdir. Tanrı’nın eli yükselmiştir. Hiddetle indiğinde ise utanacaklardır. O zaman İsrail için esenlik olacaktır. Sağ kalanlar, diğer uluslardan pek çok önder tarafından yönetilmiştir, ama Tanrı onların tek gerçek Rabbi’dir. İsrail’e sıkıntı veren uluslar artık Tanrı’nın halkına sıkıntı veremeyeceklerdir. Bu ayette, kötülerin bedenlerinin dirilişi yadsınmaz; yalnızca ulusların güçlerinin yenilenmeyeceği vaat edilir.

26:16-19   Ama İsrail, hiçbir sonuç vermeyen doğum sancıları çektikten sonra, diriliş sevinci yaşayacaktır. Rab, halkının dualarını, tazeleyici sabah çiyini (Kutsal Ruh) ülkenin üstüne döktüğünde, kesin bir ulusal yenilenme olacağına söz vererek yanıtlar.

26:20,21   Bu arada Rab, halkının geri kalanlarına, Kendisi dünyada yaşayanları cezalandırmak için üzerlerine öfkesini dökerken, iç odalarına gizlenmelerini öğütler.

 

Kutsal Kitap

1 O gün Yahudada şu ilahi söylenecek: Güçlü bir kentimiz var.
Çünkü Tanrının kurtarışı
Kente sur ve duvar gibidir.
2 Açın kentin kapılarını,
Sadık kalan doğru ulus içeri girsin.
3 Sana güvendiği için
Düşüncelerinde sarsılmaz olanı
Tam bir esenlik içinde korursun.
4 RABbe sonsuza dek güvenin,
Çünkü RAB, evet RAB sonsuza dek kalıcı kayadır.
5 Yüksekte oturanı alçaltır,
Yüce kenti yıkar,
Yerle bir eder.
6 O kent ayak altında,
Mazlumların ayakları,
Yoksulların adımları altında çiğnenecek.
7 Doğru adamın yolu düzdür,
Ey Dürüst Olan, doğru adamın yolunu sen düzlersin.
8 Evet, ya RAB, ilkelerinin çizdiği yolda sana umut bağladık,
Adın ve ünündür yüreğimizin dileği,
9 Geceleri canım sana susar,
Evet, içimde ruhum seni özler;
Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde oldukça,
Orada oturanlar doğruluğu öğrenir.
10 Kötüler lütfedilse bile doğruluğu öğrenmez.
Dürüstlüğün egemen olduğu diyarda haksızlık eder,
RABbin büyüklüğünü görmezler.
11 Ya RAB, elin yükseldi, ama görmüyorlar,
Halkın için gösterdiğin gayreti görüp utansınlar.
Evet, düşmanların için yaktığın ateş onları yiyip bitirecek.
12 Ya RAB, bizi esenliğe çıkaracak sensin,
Çünkü ne yaptıysak hepsi senin başarındır.
13 Ey Tanrımız RAB, senden başka efendiler bizi yönetti,
Ama yalnız sana, senin adına yakaracağız.
14 O efendiler öldü, artık yaşamıyorlar,
Dirilmeyecek onlar.
Çünkü onları cezalandırıp yok ettin,
Anılmalarına son verdin.
15 Ulusu çoğalttın, ya RAB,
Evet, ulusu çoğalttın ve yüceltildin.
Her yönde ülkenin sınırlarını genişlettin.
16 Ya RAB, sıkıntıdayken seni aradılar.
Onları terbiye ettiğinde sessizce yakararak içlerini döktüler.
17 Doğum vakti yaklaşan gebe kadın
Çektiği sancıdan ötürü nasıl kıvranır, feryat ederse,
Senin önünde biz de öyle olduk, ya RAB.
18 Gebe kaldık, kıvrandık,
Rüzgardan başka bir şey doğurmadık sanki.
Ne dünyaya kurtuluş sağlayabildik,
Ne de dünyada yaşayanları yaşama kavuşturabildik.
19 Ama senin ölülerin yaşayacak,
Bedenleri dirilecek.
Ey sizler, toprak altında yatanlar,
Uyanın, ezgiler söyleyin.
Çünkü senin çiyin sabah çiyine benzer,
Toprak ölülerini yaşama kavuşturacak.
20 Haydi halkım, iç odalarınıza girip
Ardınızdan kapılarınızı kapatın,
RABbin öfkesi geçene dek kısa süre gizlenin.
21 Çünkü dünyada yaşayanları
Suçlarından ötürü cezalandırmak için
RAB bulunduğu yerden geliyor.
Dünya üzerine dökülen kanı açığa vuracak,
Öldürülenleri artık saklamayacak.

1. Notes from My Bible’dan Moody tarafından alıntı yapılmıştır. s.86.

2. A.g.e.