Yeşaya 27

3. Tanrı’nın Kurtarılmış İsrail İçin Söylediği İlahi (27. Bölüm)

27:1   Rab o gün, Livyatan’ı, o kaçan (Asur), kıvrıla kıvrıla giden yılanı (Babil) cezalandıracak ve denizdeki canavarı (Mısır) öldürecektir. Bazı yorumcular canavarların üçünün de Babil’i simgelediğini düşünürler. Bazıları ise, bunların dünya güçlerini harekete geçiren Şeytan’ı resmettiği görüşündedir; Şeytan, yılan ve canavar olarak adlandırılır (Yar.3:1; Va.12:3; 13:2; 16:13).

27:2-6   O gün, Tanrı kurtardığı asma bağı (İsrail) için ezgiler söyleyerek sevinecek, onu gece gündüz koruyacaktır. Artık halkına karşı öfkeli değildir. Geri kalan halkına karşı düşmanlık edenleri dikenli çalılar gibi ateşe verecektir. Bu kişilerin yapacakları en akılıca şey, kendilerini koruması için Rab’be dönmek ve esenlikte olmaktır. Bin yıllık dönemde İsrail kök salacak, filizlenip çiçeklenecek ve yeryüzünü meyvesiyle dolduracaktır.

27:7-9   Tanrı, İsrailliler’i kendilerini cezalandıran ulusların önderleri gibi cezalandırmamıştır! İsrail’e verdiği ceza ölçülüdür. Halkını putperestlik günahından arındırmak için sürgüne göndermiştir. Bu sonuca İsrail, putları iz kalmayacak şekilde yok ettiğinde ulaşılacaktır.

27:10-11   Burada Yeruşalim’in harabelerini görürüz. Danalar ıssız kentte otlayıp uzanmakta, kadınlar kuruyan dalları koparıp yakmaktadırlar. Bütün bu olanların nedeni, halkın ruhsal doğruları ayırt etme konusundaki eksikliğidir.

27:12,13   O gün Rab, İsrail’in içindeki gerçek ve sahte olanı, harman döver gibi ayıracaktır. Sonra Asur ve Mısır gibi diğer uluslara dağıtılmış olan bu Yahudiler’i tekrar bir araya toplayacaktır. Ülkeye geri dönenler, Rab’be tapınmak için Yeruşalim’e geleceklerdir.

 

Kutsal Kitap

1 O gün RAB Livyatanı, o kaçan yılanı,
Evet Livyatanı, o kıvrıla kıvrıla giden yılanı
Acımasız, kocaman, güçlü kılıcıyla cezalandıracak,
Denizdeki canavarı öldürecek.
2 O gün RAB,
‹‹Sevdiğim bağ için ezgiler söyleyin›› diyecek,
3 ‹‹Ben RAB, bağın koruyucusuyum,
Onu sürekli sularım.
Kimse zarar vermesin diye
Gece gündüz beklerim.
4 Kızgın değilim.
Keşke karşıma dikenli çalılar çıksa!
Onların üzerine yürür,
Tümünü ateşe verirdim.
5 Ya da koruyuculuğuma sarılsınlar,
Barışsınlar benimle,
Evet, benimle barışsınlar.››
6 Yakup soyu gelecekte kök salacak,
İsrail filizlenip çiçeklenecek,
Yeryüzünü meyvesiyle dolduracak.
7 RAB İsraillileri, kendilerini cezalandıranları cezalandırdığı gibi cezalandırdı mı?
Ya da İsraillileri başkalarını öldürdüğü gibi öldürdü mü?
8 RAB onları yargıladı,
Kovup sürgüne gönderdi.
Doğu rüzgarının estiği gün
Onları şiddetli soluğuyla savurdu.
9 Böylece Yakup soyunun suçu bağışlanacak.
Günahlarının kaldırılmasının sonucu şöyle olacak:
Sunağın taşlarını tebeşir taşı gibi un ufak ettiklerinde
Ne Aşera putu ne de buhur sunağı kalacak.
10 Surlu kent terk edildi,
Çöl kadar ıssız, sahipsiz bir yurt oldu.
Dana orada otlayıp uzanacak,
Filizlerini yiyip bitirecek.
11 Kuruyan dalları koparılacak,
Kadınlar gelip bunları yakacaklar.
Çünkü bu halk akıllı bir halk değil.
Bu yüzden onları yaratan kendilerine acımayacak,
Onlara biçim veren onları kayırmayacak.
12 Ey İsrailoğulları, o gün RAB gürül gürül akan Fırat ile Mısır Vadisi arasında harman döver gibi, sizi birer birer toplayacak.
13 Evet, o gün büyük bir boru çalınacak; Asur’da yitenlerle Mısır’a sürgün edilenler gelip kutsal dağda, Yeruşalim’de RAB’be tapınacaklar.