Yeşaya 3

3:1-5   2:20’de okuduğumuz o günde Rab, insanları güvendiği önderlerden mahrum bırakacaktır. Ekmek ve suyun yokluğu, kıtlığı belirtiyor olabilir. Ama büyük olasılıkla bir sonraki ayette belirtilen önderleri simgelemektedir. Yaşamın her alanında yetenekli ve olgun önder sıkıntısı çekilecektir. Bir baskı, karmaşa, küstahlık, saygısızlık ve başkaldırma zamanı yaşanacaktır.

3:6-8   İnsanlar, bu harabeler nedeniyle bir akrabayı önder yapmayı deneyecekler, ama evinde ne yiyeceği ne de giyeceği olduğundan bu kişi önder olmayı reddedecektir. Yeşaya, bu felaketin sorumluluğunu insanlara yükler.

3:9-12   9’uncu ayette peygamber sekiz “felaket”i anlatmaya başlar. Bu felaketlerin ikisi bu bölümde, diğer altısı ise 5’inci bölümde ele alınır. İlki, halkı taraf tutmak ve utanmazlıkla suçlar. İkincisi onları kötülükleri nedeniyle azarlar, ama doğru bakiye için bereket vaat eder. Günahlarının sonuçlarından biri olarak, deneyimsiz ve olgun olmayanlar (çocuklar), güçsüzler (kadınlar) ve aldatıcılar tarafından yönetilecekleridir.

3:13-15   Bu ayetlerde Rab, İsrail’in davasına bakmak için yerini alır. Suçlarını sıralar. Rüşvet ve zorbalık aracılığıyla evlerini yoksullardan aldıkları mallarla zenginleştiren önderleri azarlar. Varılan hüküm, önderlerin “suçlu” olduğudur. Bu nedenle yargı bildirilir.

3:16-24   Sonra gururlu Yahuda kadınlarına ağır suçlamalar yöneltilir. Burunları bir karış havada, pahalı giysiler giyen, mücevherler takarak gezen kadınlar azarlanır. Pahalı kozmetik ürünler sürdükleri yüzleri dağlama izleriyle dolacaktır. Güzel giysileri çıkartılacaktır. Zarif hanımlar olmak yerine, kötü kokular yayan, iplerle bağlanmış, kafaları kel, çul giyinmiş ve dağlanmış kişiler olacaklardır.

3:25–26 Tüm bu felaketlere bir de erkeklerini savaşta kaybetmeleri eklenecektir.

 

Kutsal Kitap

1-3 Bakın, Rab, Her Şeye Egemen RAB,
Her türlü yardım ve desteği,
Yani ekmek ve suyu,
Yiğitlerle savaşçıları,
Yöneticilerle peygamberleri,
Falcılarla ileri gelenleri,
Takım komutanlarıyla soyluları, danışmanları,
Hünerli büyücülerle bilge muskacıları
Yeruşalimden ve Yahudadan çekip alacak.
4 Çocukları onlara yönetici atayacak,
Küçük çocuklar onlara egemen olacak.
5 İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek.
Genç yaşlıya,
Sıradan adam onurlu kişiye
Hayasızca davranacak.
6 Ailede bir kardeş öbürüne sarılıp,
‹‹Hiç olmazsa senin bir üstlüğün var,
Önderimiz ol! Bu yıkıntıları sen yönet›› diyecek.
7 O zaman adam şöyle yanıtlayacak:
‹‹Ben yaranızı saramam.
Evimde ne yiyecek ne giyecek var.
Beni halkın önderi yapmayın.››
8 Yeruşalim sendeledi, Yahuda düştü.
Çünkü söyledikleri de yaptıkları da RABbe karşı;
Onun yüce varlığını aşağılıyor.
9 Yüzlerindeki ifade onlara karşı tanıklık ediyor.
Sodom gibi günahlarını açıkça söylüyor, gizlemiyorlar.
Vay onların haline!
Çünkü bu felaketi başlarına kendileri getirdiler.
10 Doğru kişiye iyilik göreceğini söyleyin.
Çünkü iyiliklerinin meyvesini yiyecek.
11 Vay kötülerin haline!
Kötülük görecek, yaptıklarının karşılığını alacaklar.
12 Çocuklar halkımı eziyor,
Kadınlar onu yönetiyor.
Ey halkım, sana yol gösterenler
Seni saptırıyor, yolunu şaşırtıyorlar. da ‹‹Yetkililer halkımı eziyor, tefeciler başa geçti››.
13 RAB davasını görmek için yerini aldı,
Halkları yargılamak için ayağa kalkıyor.
14-15 RAB halkının ileri gelenleri ve önderleriyle davasını görecek.
Rab, Her Şeye Egemen RAB onlara diyor ki,
‹‹Bağları yiyip bitiren sizsiniz,
Evleriniz yoksullardan zorla aldığınız malla dolu.
Ne hakla halkımı eziyor,
Yoksulu sömürüyorsunuz?››
16 RAB şöyle diyor: ‹‹Siyon kızları kibirlidir, burunları bir karış havada, göz kırparak geziyor, ayaklarındaki halhalları şıngırdatarak kırıtıyorlar.
17 Bu yüzden onların başlarında yaralar çıkaracağım, mahrem yerlerini açacağım.››
18-23 O gün Rab güzel halhalları, alın çatkılarını, hilalleri, küpeleri, bilezikleri, peçeleri, başlıkları, ayak zincirlerini, kuşakları, koku şişelerini, muskaları, yüzükleri, burun halkalarını, bayramlık giysileri, pelerinleri, şalları, keseleri, el aynalarını, keten giysileri, baş sargılarını, tülbentleri ortadan kaldıracak.
24 O zaman güzel kokunun yerini pis koku,
Kuşağın yerini ip,
Lüleli saçın yerini kel kafa,
Süslü giysinin yerini çul,
Güzelliğin yerini dağlama izi alacak.
25 Erkekleri kılıçtan geçirilecek,
Yiğitleri savaşta yok olacak.
26 Siyon’un kapıları ah çekip yas tutacak;
Kent, yerde oturan,
Terk edilmiş bir kadın gibi olacak.