Yeşaya 31

31:1-3   Tanrı, yardım için Mısır’a başvuranlara, atlara, savaş arabalarına ve zafer için atlılara güvenenlere karşıdır. Kötülük yapan soya (Yahuda) karşı çıkacak, suç işleyenlere (Yahuda) yardım edenlere (Mısır) karşı eli kalkacaktır. Yardım eden (Mısır) tökezleyecek, yardım gören (Yahuda) düşecektir.

31:4-9   Tanrı, bir çobanlar topluluğunun (Asur) korkutmaya çalıştığı bir aslan gibidir. O, bir kuş sürüsü gibidir; Yeruşalim’in üzerine kanat germiştir; kenti savunmaya ve kurtarmaya hazırdır. İsrail Rab’be geri döndüğünde, putları reddedip atacaktır. Asurlular Rab’bin doğrudan müdahalesiyle perişan olacaklardır. Sanherib’in yıkımı, bu ayetleri tamamlamadığından, önbildiri sıkıntı zamanında gerçekleşecektir.

 

Kutsal Kitap

1 Vay haline yardım bulmak için Mısıra inenlerin!
Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına,
Kalabalık atlılara güveniyorlar,
Ama İsrailin Kutsalına güvenmiyor,
RABbe yönelmiyorlar.
2 Oysa bilge olan RABdir.
Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz.
Kötülük yapan soya,
Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.
3 Mısırlılar Tanrı değil, insandır,
Atları da ruh değil, et ve kemiktir.
RABbin eli kalkınca yardım eden tökezler,
Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.
4 Çünkü RAB bana dedi ki,
‹‹Avının başında homurdanan aslan
Bir araya çağrılan çobanlar topluluğunun
Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi,
Her Şeye Egemen RAB de
Siyon Dağının doruğuna inip savaşacak.
5 Her Şeye Egemen RAB
Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalimi.
Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu.››
6 Ey İsrailoğulları,
Bunca vefasızlık ettiğiniz RABbe dönün.
7 Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınız
Altın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız.
8 Asur kılıca yenik düşecek,
Ama insan kılıcına değil.
Halkı kılıçtan geçirilecek,
Ama bu insan kılıcı olmayacak.
Kimileri kaçıp kurtulacak,
Gençleri de angaryaya koşulacak.
9 Asur Kralı dehşet içinde kaçacak,
Önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak.
Siyon’da ateşi,
Yeruşalim’de ocağı bulunan RAB söylüyor bunları.