Yeşaya 34

6. Bütün Ulusların Vay Haline (34. Bölüm)

34:1-4   34’üncü bölümde Tanrı’nın bütün uluslara olan genel öfkesini ve özellikle Edom’a olan hiddetini görürüz. Edom burada büyük olasılıkla diğer ulusları temsil etmektedir. Rab ulusları yargıladığında, çürüyen cesetlerin kokusu yeryüzünü dolduracak, dağlar sel gibi akan kanlarıyla sulanacaktır. Gök cisimleri bile şiddetle sarsılacaktır.

34:5-7   Rab’bin “kana doyan” kılıcı öfkeyle, hem sıradan insanların (kuzular, keçiler, koçlar) hem de soylu ya da önderlerin (yaban öküzleri, körpe boğalar, güçlü boğalar) üzerine inecektir.

34:8   Rab’bin öç alma günüdür.

“Öç” sözcüğü çok önemlidir. Bizim kullandığımız anlama gelmez. Tanrı’nın, yargıç olarak adilce verdiği hükmü yerine getirme eylemine işaret eder (Daily Notes of the Scripture Union).

34:9-17   Bu bölüm Edom’un yazgısını tanımlar; kimsenin yaşamadığı ıssız yer, baykuşların ve yabanıl hayvanların mülkü olacaktır. Edom şekilsiz ve boş 1 kalana kadar Tanrı durmayacaktır. Krallık, kral, soylular ve önderlerin sonu gelecektir. Edom’un harabelerinde dikenler yetişecek, tanımlanamayan garip yaratıkların sığınağı haline gelecektir. Tekin olmayan her yaratık bir eşe sahip olacak ve böylece çoğalacaklardır. Tanrı onlara, Edom’un harabelerini mülk olarak kuşaklar boyu orada yaşamaları için vermiştir. Bu bölümde geçen sonsuza dek ifadesi (10, 17. ayetler) kuşaktan kuşağa anlamına gelir.

 

Kutsal Kitap

1 Ey uluslar, işitmek için yaklaşın!
Ey halklar, kulak verin!
Dünya ve üzerindeki herkes,
Yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin!
2 RAB bütün uluslara öfkelendi,
Onların ordularına karşı gazaba geldi.
Onları tümüyle mahvolmaya,
Boğazlanmaya teslim edecek.
3 Ölüleri dışarı atılacak,
Pis kokacak cesetleri;
Dağlar kanlarıyla sulanacak.
4 Bütün gök cisimleri küçülecek,
Gökler bir tomar gibi dürülecek;
Gök cisimleri, asma yaprağı,
İncir yaprağı gibi dökülecek.
5 ‹‹Kılıcım göklerde kanıncaya kadar içti.
Şimdi de Edomun,
Tümüyle yıkmaya karar verdiğim halkın
Üzerine inecek›› diyor RAB.
6 RABbin kılıcı kana,
Kuzu ve teke kanına doydu;
Yağla, koç böbreklerinin yağıyla kaplandı.
Çünkü RABbin Bosrada bir kurbanı,
Edomda büyük bir kıyımı var.
7 Onlarla birlikte yaban öküzleri,
Körpe boğalarla güçlü boğalar da yere serilecek.
Toprakları kana doyacak, yağla sulanacak.
8 Çünkü RABbin bir öç günü, Siyonun davasını güdeceği bir karşılık yılı olacak.
9 Edom dereleri zifte, toprağı kükürde dönecek; ülkenin her yanı yanan zift olacak.
10 Zift gece gündüz sönmeyecek, dumanı hep tütecek. Ülke kuşaklar boyu ıssız kalacak, sonsuza dek oradan kimse geçmeyecek.
11 Baykuşların mülkü olacak orası, büyük baykuşlarla kargalar yaşayacak orada. RAB, Edomun üzerine kargaşa ipini, boşluk çekülünü gerecek.
12 Kral ilan edebilecekleri soylular kalmayacak, bütün önderlerinin sonu gelecek.
13 Saraylarında dikenler, kalelerinde ısırganlarla böğürtlenler bitecek. Orası çakalların barınağı, baykuşların yurdu olacak.
14 Yabanıl hayvanlarla sırtlanlar orada buluşacak, tekeler karşılıklı böğürecek. Lilitfı oraya yerleşip rahata kavuşacak.
15 Baykuşlar orada yuva kurup yumurtlayacak, kuluçkaya yatıp yavrularını kendi gölgelerinde toplayacak. Çaylaklar eşleşip orada toplanacaklar. Lev.17:7).
16 RABbin kitabını okuyup araştırın: Bunlardan hiçbiri eksik kalmayacak, eşten yoksun hiçbir hayvan olmayacak. Çünkü bu buyruk RABbin ağzından çıktı, Ruhu da onları toplayacak.
17 RAB onlar için kura çekti, ülkeyi ölçüp aralarında pay etti. Orayı sonsuza dek sahiplenip kuşaklar boyu orada yaşayacaklar.

1. 11’inci ayette geçen İbranice “kargaşa ve boşluk”, Yaratılış 1:2’de geçen “yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu” sözleriyle aynı anlamdadır.