Yeşaya 4

4:1   Erkek nüfusunun katliamı, yedi kadının bir erkekle evlenmesine yol açacak, erkeğin adını taşıdıkları sürece, erkeğe kendi ihtiyaçlarını sağlayacaklarını vaat ederek, evlenmemek ve çocuksuz ölmek gibi korkunç bir utançtan kaçınmak isteyeceklerdir.

4:2-6   4’üncü bölümün sonunda Mesih’in görkemli egemenliğinden söz edilir. O, 2. ayette adı geçen Dal’dır. Güzelliği ve görkemi eşsizdir. Matthew Henry şu yorumda bulunur:

O, Rab’bin Dalı’dır; bu O’nun önceden bildirilmiş adlarından biridir. Dal adındaki Kulum (Zek.3:8; 6:12), doğruluk Dalı (Yer.23:5; 33:15), İşay’ın kütüğünden çıkan Filiz (11:1) ve bazılarının düşündüğü gibi, Matta 2:23’de “O’na Nasıralı denecektir” ifadesiyle bildirilmiştir. Burada Rab’bin Dalı olarak anılır, çünkü O’nun gücüyle ekilmiş ve O’nun övülmesi için büyümektedir. Eski Kildani deyimi bunu şöyle yorumlar: “Mesih, ya da Rab’bin Mesihi.” 1

O, aynı zamanda yenilenmiş İsrailliler’in övündüğü ülkenin ilk meyvesidir. İmansızlar, Rab İsa Mesih’in ikinci gelişinde yok edileceklerdir. Yeruşalimdeki yaşam için adları kaydedilen kurtulmuş Yahudiler’e kutsal denilecektir. Dördüncü ayette söz edilen temizlik Müjde değil, yargı aracılığıyla gerçekleşecektir. Siyon Dağı gündüz bulutların gölgesiyle örtülecek, gece parlak alevle sarılacaktır. Bu, Tanrı’nın korumasını simgeler.

 

Kutsal Kitap

1 O gün yedi kadın bir erkeği tutup, ‹‹Kendi yemeğimizi de giysimizi de sağlarız; yeter ki senin adını alalım. Utancımızı gider!›› diyecekler.
2 O gün RABbin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak.
3 Siyonda, yani Yeruşalimde sağ kalanlara, ‹‹Yeruşalimde yaşıyor›› diye kaydedilenlere, ‹‹Kutsal›› denilecek.
4 Rab Siyon kızlarını pisliklerinden arındıracak. Yeruşalimde dökülen kanı adil ve ateşten bir ruhla temizleyecek.
5 Sonra RAB Siyon Dağının her yanını, orada toplananların üzerini gündüz bulutla, gece dumanla ve parlak alevle örtecek. Yüceliği onların üzerinde bir örtü olacak.
6 Bu, bir çardak, gündüzün sıcağına karşı gölge, yağmura, fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak.

1. Matthew Henry, “Isaiah”, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, IV:27.