Yeşaya 46

7. Babil Putlarının Diz Çöküşüyle Teselli (46. Bölüm)

46:1,2   Bel ve Nebo adlı Babil putları Persliler tarafından arabayla taşınır. Yük taşıyan yorgun hayvanlar, ağır ve zorla yürürken putlar düşecek gibi yana yatarlar. Temsil ettikleri tanrılar kendilerini yükten kurtaramaz; tam aksine tutsaklığa taşırlar.

46:3,4   İnsanlar tarafından taşınan putların aksine, gerçek Tanrı, halkını yaşlanıncaya dek taşıyacaktır. James Stewart bu konuyu şöyle özetler:

Yeşaya’dan bu yana, insanlar gerçek ve sahte inanç arasındaki can alıcı farklılığı görmüşlerdir; sonuncusu canın taşıdığı ölü bir yük, ilki ise canı taşıyan diri bir güçtür. 1

46:5-7   Eşi olmayan Tanrı’yı hangi put temsil edebilir ki? Yine de yanlış yola yönlendirilmiş insanlar kendilerine bir tanrı yapması için kuyumculara para dökerler. Sahte tanrının önünde yere kapanıp tapınırlar, …onu taşırlar ve o, koydukları yerde hareket etmeden durur. Ne duaları işitir, ne de kurtarabilir.

46:8-11   Putperestliğe güvenen herkes bundan vazgeçmeli ve olayları, gerçekleşmeden önce açıklayanın yalnızca Tanrı, tüm planlarını kararlılıkla tamamlayan tek gerçek Tanrı olduğunu hatırlamalıdırlar. Tanrı, Koreş’i (yırtıcı kuş) halkını Kildaniler’in elinden kurtarması için çağıracaktır.

46:12,13   Kanıtla yüzleşmeyi inatla reddedenler, şimdi Tanrı’nın Siyon’a kurtuluş sağlayan amacının gerçekleştiğini işitmektedirler.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹İlah Bel diz çökmüş, ilah Nebo sinmiş,
Putları hayvanlara, öküzlere yüklenmiş gidiyor.
Taşınan bu nesneleriniz ağırlık,
Yorgun hayvana yük oldu.
2 Birlikte sinmiş, diz çökmüşler,
Putlarını yük olmaktan kurtaramıyorlar.
Sürgüne gidecek onlar.
3 ‹‹Ey Yakup soyu, İsrailin sağ kalanları,
Doğdunuz doğalı yüklendiğim,
Rahimden çıktınız çıkalı taşıdığım sizler,
Dinleyin beni:
4 Siz yaşlanıncaya dek ben Oyum;
Saçlarınız ağarıncaya dek
Ben yükleneceğim sizi.
Sizi ben yarattım, ben taşıyacağım,
Evet, sizi ben yüklenecek, ben kurtaracağım.
5 ‹‹Beni kime benzetecek,
Kime denk tutacaksınız?
Kiminle karşılaştıracaksınız ki, benzer olalım?
6 Kimisi bol keseden harcadığı altından,
Terazide tarttığı gümüşten
Ücret karşılığında kuyumcuya ilah yaptırır,
Önünde yere kapanıp tapınır.
7 Onu omuzlayıp taşır, yerine koyar.
Öylece durur put, yerinden kımıldamaz.
Kendisine yakarana yanıt veremez,
Onu sıkıntısından kurtaramaz.
8 ‹‹Bunu anımsayın, ey başkaldıranlar,
Adam olun, aklınızdan çıkarmayın!
9 Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın.
Çünkü Tanrı benim, başkası yok.
Tanrı benim, benzerim yok.
10 Sonu ta başlangıçtan,
Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren,
‹Tasarım gerçekleşecek,
İstediğim her şeyi yapacağım› diyen benim.
11 Doğudan yırtıcı kuşu,
Uzak bir ülkeden
Tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim.
Evet, bunları söyledim,
Kesinlikle yerine getirecek,
Tasarladığımı yapacağım mutlaka.
12 ‹‹Ey dikbaşlılar, doğruluktan uzak olanlar,
Dinleyin beni!
13 Zaferim yaklaştı, uzak değil;
Kurtarışım gecikmeyecek.
Güzelliğim olan İsrail için
Siyon’u kurtaracağım.››

1. James S. Stewart, daha fazla bilgi mevcut değildir.