Yeşaya 50

2. Gerçek Öğrenci Olarak Mesih (50. Bölüm)

50:1-3   Rab, İsrail’le yaptığı içten konuşmada İsrail’den boşanmasının önemsiz, saçma bir arzu olmadığını hatırlatır [(onları boşamış olmasına rağmen) Yer.3:8]. Onları, Kildani ulusuna herhangi bir borcu olduğu için kurtarmadı. Nedeni, İsrail’in kendi suç ve günahlarıydı. Ulustan hiç kimse O’nu kabul etmedi ve çağrısına yanıt vermedi. O’nun, kendilerini özgür kılmaya gücü olmadığını mı düşündüler? Kızıldeniz’i ve Ürdün Irmağı’nı kurutmamış mıydı? Göklere karalar giydirmemiş miydi?

50:4-9   Sonra Mesih konuşur. Eski Antlaşma döneminde Rab’bi hakaretle reddeden ulus ile Yeni Antlaşma döneminde İsa’yı hakaretle reddeden ulus  aynısıdır. O, Gerçek Tanık olarak geldi. Söylemesi için kendisine uygun söz verilmişti. Çarmıh da dahil olmak üzere, Tanrı’nın isteğini gerçekleştirmekten zevk aldı. Tanrı’nın isteğinden kaçmadı. Kendisine vuranlara karşı koymayarak sırtını açtı, sıkıntı ve utanca izin verdi. Tanrı’nın kendisini haklı çıkaracağından hiç kuşku duymayarak Yeruşalim’e gitmek utancı hiçe saydı. Diriltilerek haklı çıkartıldı. Şimdi düşmanı olan Şeytan’ı kendisini suçlamaya davet eder. (Bizler de aynı daveti yapabiliriz [Rom.8:31-39]). Bütün düşmanları güve tarafından yiyip bitirilen giysi gibi eskiyecektir.

50:10   Son iki ayet, iki tür insanı tanımlar. İlki, Rab’be bağımlı olarak yürüyenlerdir. Rab’bin rehberliğine duydukları ihtiyacı itiraf ederler. Onlar için Tanrı’nın öğüdü, Rab’bin adına güvenmek ve Tanrı’dan güç almaktır. O zaman üzerlerine ışık seli salınacaktır.

50:11   İkinci grup ise kendi rehberliklerini yapmayı deneyen, Tanrı’nın yönlendirmesine ihtiyaç duymadıklarını düşünen insanlardır. Kendi kıvılcımlarının ışığında yürüyebilirler, ama Tanrı onları azap içinde yatıracaktır.

 

Kutsal Kitap

1 RAB şöyle diyor:
‹‹Boşadığım annenizin boşanma belgesi nerede?
Hangi alacaklıma sattım sizi?
Suçlarınız yüzünden satıldınız,
Anneniz isyanlarınız yüzünden dışlandı.
2 Geldiğimde neden kimse yoktu,
Çağırdığımda niçin yanıt veren olmadı?
Sizi kurtaramayacak kadar kısa mı elim,
Ya da gücüm yok mu sizi özgür kılmaya?
Azarlayarak denizi kurutur,
Irmakları çöle çeviririm.
Su kalmayınca balıklar ölür ve kokar.
3 Göklere karalar giydirir,
Çul ederim onların örtüsünü.››
4 Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye
Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi.
Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.
5 Egemen RAB kulağımı açtı,
Karşı koymadım, geri çekilmedim.
6 Bana vuranlara sırtımı açtım,
Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara.
Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.
7 Egemen RAB bana yardım ettiği için
Utanç duymam.
Kararımdan dönmemfş,
Utandırılmayacağımı bilirim. ettim››.
8 Beni haklı çıkaran yakınımda.
Benden davacı olan kim, yüzleşelim,
Kimdir hasmım, karşıma çıksın.
9 Bana yardım eden Egemen RABdir,
Kim suçlu çıkaracak beni?
Onların hepsi giysi gibi eskiyecek,
Tümünü güve yiyip bitirecek.
10 Aranızda RABden korkan,
Kulunun sözünü dinleyen kim var?
Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan,
RABbin adına güvensin, Tanrısına dayansın.
11 Ama ateş yakan,
Alevli oklar kuşanan sizler, hepiniz,
Ateşinizin aydınlığında,
Tutuşturduğunuz alevli okların arasında yürüyün.
Benden alacağınız şudur:
Azap içinde yatacaksınız.