Yeşaya 54

5. Kurtarıcı ve Yenileyici Olarak Mesih (54. Bölüm)

54:1-3   54’üncü bölümün, “Sevinç çığlıkları at!” sözleriyle başlaması bir rastlantı değildir. Mesih’in ölümünü, görünüşünü, dirilişini ve yüceltilmesini sunan 53’üncü bölümün hemen ardından geldiği için başlangıç sözcüğü olarak bundan uygunu olamazdı.

İlk ayet kısır, yalnız ve tutsak İsrail’i yenilenmiş, kurtarılmış, bereketli ve sevinen ulusla karşılaştırır. Pavlus bu ayeti Galatyalılar 4:24-31’de göksel Yeruşalim ve yersel kent olarak uyarlamıştır. Ülkenin sınırları artan nüfusu barındırabilmek için genişletilecek, İsrail ulusların önderi olacak ve Tanrı halkı terk edilmiş kentlere yerleşecektir.

54:4-8   Mısır’daki kölelikle ilgili utanç (gençlik) ve Babil’deki tutsaklık (dulluk) unutulacaktır, çünkü Rab kendisiyle paydaşlıkta bulunması için halkını geri getirecektir. Tutsaklık, Tanrı’nın bir anlık gazabını ifade eder; yenilenme ise O’nun büyük şefkati ve sonsuz iyiliğini sergiler.

54:9,10   Tanrı Nuh’la yaptığı antlaşmada olduğu gibi, şimdi de halkıyla, İsrail bin yıllık döneme girdiğinde artık öfkelenmeyeceğine ve azarlamayacağına ant içer.

54:11,12   Yeruşalim sıkıntıya terk edilmiş ve fırtınayla  savrulmuş bile olsa Tanrı onu yenileyecek ve güzelleştirecektir. Taşlarını koyu harçla yerine koyacak, temellerini laciverttaşıyla atacaktır. Kale burçlarını, kapılarını ve surlarını değerli mücevherlerden yapacaktır; bu, üstün güzelliğin ifade edilmesi için kullanılan bir mecazdır. Dean Alford, Yeruşalim’in geleceğini şöyle ifade etmişti:

Ufkun ötesinde çok uzakta
Kentin kuleleri yükselir,
Tanrı’nın oturduğu o yer;
O pak yuva bizimdir!
Yeşim taşından caddeleri ve
Altından kapıları parıldar.
Mutlu eden nehirleri,
Sözle anlatılmaz sevinçler taşır.

54:13-15   Herkesi Tanrı eğitecek, esenlikleri tam olacaktır. Doğruluk üstün gelecektir. Artık bundan böyle kuşatma, sürgün ya da zulüm korkusu olmayacaktır. İsrail’e sıkıntı veren herkes cezalandırılacaktır.

54:16,17   Savaş gereçleri yapanı (demirci) ve fethedeni (yıkıcı) yaratan Tanrı, yarattıklarını elbette denetim altında tutabilir. Rab İsrail’e karşı yapılan hiçbir silahın işe yaramayacağını ve İsrail’in mahkemede kendisini suçlayan her dili suçlu çıkaracağını söyler. Suçluluktan özgürlük ve kesin zafer, Rabbin hizmetkârlarının mirasıdır. Tanrı onları esenlik ve refahın altın döneminde, kendi doğruluğuyla donatarak haklı çıkartacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Çocuk doğurmayan ey kısır kadın,
Sevinç çığlıkları at;
Ey doğum ağrısı nedir bilmeyen sen,
Sevinçle haykır, bağır.
Çünkü terk edilmiş kadının,
Evli kadından daha çok çocuğu olacaktır›› diyor RAB.
2 ‹‹Çadırının alanını genişlet,
Perdelerini uzat, çekinme.
Gergi iplerini de uzat, kazıklarını sağlamlaştır.
3 Çünkü sağa sola yayılacaksın,
Soyundan gelenler ulusları mülk edinecek,
Issız kentlere yerleşecek.
4 ‹‹Korkma, ayıplanmayacaksın,
Utanma, aşağılanmayacaksın.
Unutacaksın gençliğinde yaşadığın utancı,
Dulluk ayıbını artık anmayacaksın.
5 Çünkü kocan, seni yaratandır.
Onun adı Her Şeye Egemen RABdir,
İsrailin Kutsalıdır seni kurtaran.
Ona bütün dünyanın Tanrısı denir.››
6 Tanrın diyor ki, ‹‹RAB seni terk edilmiş,
Ruhu kederli bir kadın,
Genç yaşta evlenip sonra dışlanmış
Bir kadın olarak çağırıyor:
7 ‹Bir an için seni terk ettim,
Ama büyük sevecenlikle geri getireceğim.
8 Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim,
Ama sonsuz sadakatle sana sevecenlik göstereceğim.› ››
Seni kurtaran RAB böyle diyor.
9 ‹‹Bu benim için Nuh tufanı gibidir.
Nuh tufanının bir daha yeryüzünü
Kaplamayacağına nasıl ant içtimse,
Sana öfkelenmeyeceğime,
Seni azarlamayacağıma da ant içiyorum.
10 Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da
Sadakatim senin üzerinden kalkmaz,
Esenlik antlaşmam sarsılmaz››
Diyor sana merhamet eden RAB.
11 ‹‹Ey kasırgaya tutulmuş,
Avuntu bulmamış ezik kent!
Taşlarını koyu harçla yerine koyacak,
Temellerini laciverttaşıyla atacağım.
12 Kale burçlarını yakuttan,
Kapılarını mücevherden,
Surlarını değerli taşlardan yapacağım.
13 Bütün çocuklarını ben RAB eğiteceğim,
Esenlikleri tam olacak.
14 Doğrulukla güçlenecek,
Baskıdan uzak olacak, korkmayacaksın.
Dehşet senden uzak kalacak, sana yaklaşmayacak.
15 Sana saldıran olursa, benden olmadığını bil.
Sana saldıran herkes önünde yenilgiye uğrayacak.
16 ‹‹İşte, kor halindeki ateşi üfleyen,
Amaca uygun silah yapan demirciyi ben yarattım.
Yok etsin diye yıkıcıyı da ben yarattım.
17 Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak,
Mahkemede seni suçlayan her dili
Suçlu çıkaracaksın.
RAB’be kulluk edenlerin mirası şudur:
Onların gönenci bendendir›› diyor RAB.