Yeşaya 57

57:1,2   57’nci bölümün ilk iki ayeti, bir önceki bölümün 9-12’nci ayetleriyle bağlantılıdır. Bütün günah ve baskının ortasında doğrular zulüm görerek göçüp gidiyor. İnsanlar, olaylara kendi bakış açılarından yaklaştıklarından, durum kimsenin umurunda değil. Ama Tanrı’nın umurunda – O, tanrısayarları kötüden kurtarır, onlara esenlik ve dinlenme için yer sağlar.

57:3-6   Bazı insanlar sürgünde bile putperest uygulamalarını sürdürürler. Bu bağlamda kendileri, sadakatsiz ebeveynlerinin ve zina eden fahişenin zürriyetidir. Bu kişiler Rab’le alay eden, isyan torunları ve yalan soyudur. Tahtalara tapındıklarında şehvetle yanarlar, çocuklarını Baal ya da Molek’e vadilerde kurban ederler.

57:7-10   Yüksek dağlarda zina ederek putlara tapınırlar. Tanrı’nın yasasını kapı sövelerinin üstüne yazmak yerine (Yas.6:9; 11:20), kapılarının arkasına put simgeleri asar ve seks eğlenceleri düzenlerler. Krala (Molek’in anlamı kraldır) armağanlar ve sunular getirir, yeni iğrenç şeylerin peşinde koşarak ölüler diyarına ulaklar gönderirler. Sefahatleri nedeniyle tükendiklerinde bile vazgeçmez, kötülüklerine devam ederler.

57:11-13   Rab’den korkmaz, yalan söyler ve O’nu anmazlar. Uzun zaman suskun kaldığı için, O’na duydukları saygıyı yitirirler. Ancak O, kendilerine günahlarını ve kendi doğruluklarına güvendiklerini açıklayacaktır. Putları kendilerine yardım etmeyecektir. Putları onları hayal kırıklığına uğratacak, ama Rabbe güvenenler berekete kavuşacaktır.

57:14-19   Tanrı sürgündeki sadık kalan halkının geri dönmesi için toprak yığıp yol yapacağına ve bu yoldaki tüm engelleri kaldıracağına söz verir. Çünkü yükseklerde ve kutsal yerde oturan Tanrı, aynı zamanda alçakgönüllü ve tövbekâr yürekte de konut kurar. Yarattığı canlardan sonsuza kadar davacı olmayacaktır, aksi taktirde öfkesi karşısında hiçbir can dayanamazdı. Tanrı açgözlü, günaha sapmış halkına karşı gazabını gönderdi, ama öfkesinin bir sınırı vardır. Zinalarından dönenleri yenileyecek ve dudaklarından övgü sözleri döktürecektir.

57:20,21   Yeşaya’nın, kötüler ve çalkalanan deniz arasında yaptığı harika kıyaslama, İngilizce bir çeviriye şöyle aktarılmıştır:

20: Ama kötülere gelince – onlar deniz gibidirler,
 Fırtınayla savrulurlar, rahat duramazlar,
 O denizin suları çamur ve pislik savurur! 1

Doğrular için esenlik olacaktır… ama kötülere esenlik yoktur.

 

Kutsal Kitap

1 Doğru kişi ölüp gidiyor,
Kimsenin umurunda değil.
Sadık adamlar da göçüp gidiyor;
Kimse doğru kişinin göçüp gitmekle
Kötülükten kurtulduğunun farkında değil.
2 Doğru kişi esenliğe kavuşur,
Doğru yolda yürümüş olan mezarındafü rahat uyur.
3 Ama siz, ey falcı kadının çocukları,
Fahişelik ve zina edenlerin soyu, buraya gelin!
4-5 Siz kiminle alay ediyorsunuz?
Kime dudak büküyor, dil çıkarıyorsunuz?
Ağaçlar arasında, bol yapraklı her ağacın altında
Şehvetle yanıp tutuşan,
Vadilerde, kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden,
İsyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz?
6 Sizin payınız
Vadinin düzgün taşlarından yapılan putlardır,
Evet, sizin nasibiniz onlardır!
Onlara dökmelik sunular döktünüz,
Tahıl sunuları sundunuz.
Bütün bunlardan sonra sizi cezalandırmaktan çekineceğimi mi sanıyorsunuz?
7 Yatağınızı ulu, yüksek dağa serdiniz,
Oraya bile kurban kesmeye gidiyorsunuz.
8 Kapılarınızın, sövelerinizin arkasına
İğrenç simgeler koydunuz.
Beni bıraktınız,
Yataklarınızı ardına kadar açıp içine girdiniz,
Oynaşlarınızla anlaşıp birlikte yatmaya can atıyorsunuz.
Onların çıplaklığını seyrettiniz.
9 Çeşit çeşit hoş kokular sürünüp ilah Moleke yağ götürdünüz.
Elçilerinizi ta uzaklara gönderdiniz,
Ölüler diyarına dek alçalttınız kendinizi.
10 Uzun yolculuklar sizi yorduğu halde,
‹‹Pes ettim›› demediniz.
Gücünüzü tazeleyip durdunuz,
Bu nedenle de tükenmediniz.
11 ‹‹Sizi kaygılandıran, korkutan kim ki,
Bana ihanet ediyor, beni anmıyor,
Yüreğinizde bana yer vermiyorsunuz?
Benden korkmamanızın nedeni
Uzun zamandır suskun kalışım değil mi?
12 Sözde doğruluğunuzu da yaptıklarınızı da ilan edeceğim,
Bunların size yararı olmayacak.
13 Feryat ettiğinizde
Topladığınız putlar sizi kurtarsın bakalım!
Rüzgar hepsini silip süpürecek,
Bir soluk onları alıp götürecek.
Bana sığınansa ülkeyi mülk edinecek,
Kutsal dağımı miras alacak.››
14 RAB diyor ki,
‹‹Toprak yığıp yol yapın,
Halkımın yolundaki engelleri kaldırın.››
15 Yüce ve görkemli Olan,
Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal Olan diyor ki,
‹‹Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde,
Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim.
Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.
16 Çünkü sonsuza dek davacı ve öfkeli olacak değilim,
Öyle olsa, yarattığım canlarla ruhlar karşımda dayanamazdı.
17 Haksız kazanç suçuna öfkelenip halkı cezalandırdım,
Öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan.
Ne var ki, inatla kendi yollarından gittiler.
18 ‹‹Yaptıklarını gördüm,
Ama onları iyileştirip yol göstereceğim.
Karşılık olarak hem onları
Hem de aralarında yas tutanları avutacağım.
19 Dudaklardan övgü sözleri döktüreceğim.
Uzaktakine de yakındakine de
Tam esenlik olsun›› diyor RAB,
‹‹Hepsini iyileştireceğim.››
20 Ama kötüler çalkalanan deniz gibidir,
O deniz ki, rahat duramaz, suları çamur ve pislik savurur.
21 ‹‹Kötülere esenlik yoktur›› diyor Tanrım.

1. Jennings, Isaiah, s.668.