Yeşaya 60

3. Siyon’un Gelecekteki Görkemi (60. Bölüm)

60:1-3   Siyon’un kalkma ve parlama zamanı gelmiştir, çünkü Rab’bin yüceliği ortaya çıkmıştır. İkinci geliş zamanıdır. Dünya hâlâ ruhsal karanlık ve Büyük Sıkıntı’nın karanlığı içindedir, ama Rab İsrail’in üzerine doğar ve İsrail aracılığıyla bütün dünyayı aydınlatır. Ulusların temsilcileri –krallar dahil olmak üzere– yeniden doğmuş ulusa saygılarını sunmak için Yeruşalim’e akın ederler.

60:4-7   Yeruşalim başını kaldırdığında, oğul ve kızlarının ülkeye geri döndüklerini görür. Ulusların getirdikleri armağanları izlerken, heyecandan yüreğinin hızlı hızlı çarpmasına yol açan büyük bir sevinçle dolar. Deve kervanları uzaklardan altın ve günnük getirir, Rab’bin adını överler. Tapınakta kurban edilmek üzere Yeruşalim’e büyük sürüler getirilir. Mesih’in Golgota’da tamamladığı işi anımsatmaktadırlar. 6’ncı ayette mür sözcüğünün kullanılmadığına dikkat edin. Mür, sıkıntıyı simgeler. Mesih’in kefaretinin sıkıntıları sonsuza kadar bitmiştir! İkinci gelişinde yalnızca altın (yücelik) ve günnük (güzel koku) olacaktır.

60:8,9   İsrailoğulları ve sürgündekiler kuş sürüleri gibi uçakları doldurarak İsrail’e geri döneceklerdir. Gemiyle gelenler yanlarında biriktirdikleri serveti getireceklerdir.

60:10   Yabancılar, onarım ekipleri ve krallar Tanrı halkının hizmetkârları olarak hizmet ederler. Artık tablo değişmiştir. Tanrı cezalandırdığı ulusa şimdi merhamet göstermektedir.

60:11-14   Tehlike kalmadığından, kent kapılarını kilitlemek gerekmez. Tam aksine, ardına kadar açmak gerekir. Çünkü krallar servetlerini kervanlarla gece gündüz kente göndermektedirler! O günlerde İsrail’e hizmet etmeyen her ulusu yıkım bekler. Lübnan, en güzel ağaçlarını tapınak bölgesini güzelleştirmek için gönderir. Bir zamanlar İsrail’e zulmeden bu ulusların soyları şimdi Yeruşalim’i Rab’bin kenti, İsrail’in Kutsalı’nın Siyon’u olarak tanırlar.

60:15,16   Bir zamanlar nefret edilen ve terk edilmiş olan Siyon şimdi bir üstünlük ve seçkinlik kenti haline gelir. Dünyanın tamamı bu kenti besler ve destekler. Rab’bin eski halkı artık O’nun, Kurtarıcı’sı, Fidyeyle Kurtaran’ı ve Yakup’un Güçlüsü olduğunu bilecektir.

60:17-22   En değerli madenler –altın, gümüş, tunç ve demir– kentin onarılmasında, esenlikle hizmet eden üst düzey yöneticilerin önderliğinde kullanılacak; doğruluk, kentin önder gücü olacaktır. Şiddet ve yıkımın yerini Kurtuluş ve Övgü alacaktır. Güneşin ve ayın ışığı artık Yeruşalim için gerekli olmayacaktır, çünkü gerekli olan bütün ışığı Rab’bin yüceliği sağlayacaktır. Karanlık kaybolacak, İsrail’in yası sona erecektir. Halkın hepsi doğru kişiler olacak… ülkeyi miras alacaklar, Rab’bin görkemini göstermek için diktiği fidanlara benzeyeceklerdir. En küçük aile bile bin kişilik bir sayıya ulaşacaktır. Çünkü Rab böyle karar vermiştir ve yerine gelmesi için bu kararını hızla uygulayacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Kalk, parla;
Çünkü Işığın geliyor,
RABbin yüceliği üzerine doğuyor.
2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;
Oysa RAB senin üzerine doğacak,
Yüceliği üzerinde görünecek.
3 Uluslar senin Işığına,
Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.
4 ‹‹Başını kaldır da çevrene bir bak,
Hepsi toplanmış sana geliyor.
Oğulların uzaktan geliyor,
Kızların kucakta taşınıyor.
5 Bunu görünce yüzün parlayacak,
Yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak;
Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak,
Ulusların serveti sana akacak.
6 ‹‹Deve sürüleri, Midyanın ve Efanın deve yavruları
Senin topraklarını dolduracak.
Bütün Saba halkı geliyor,
Altın ve günnük getiriyor,
RABbin erdemlerini ilan ediyorlar.
7 Kedarın bütün sürüleri sana gelecek,
Nevayotun koçları senin buyruğunda olacak,
Sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak.
Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım.
8 ‹‹Nedir bunlar, bulut gibi,
Yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler?
9 Bana umut bağlayan kıyı halklarının,
Ticaret gemileri öncülüğünde
Senin çocuklarını altınlarıyla, gümüşleriyle birlikte
Tanrın RABbin adı için, İsrailin Kutsalı için
Uzaktan getiren gemileridir bunlar.
RAB seni görkemli kıldı.
10 ‹‹Yabancılar senin surlarını onaracak,
Kralları sana hizmet edecek.
Öfkelendiğimde seni cezalandırdıysam da,
Kabul ettiğimde sana merhamet göstereceğim.
11 Kapıların hep açık duracak,
Ulusların serveti ve zafer alayları ardında yürütülen yenik krallar
Gece gündüz açık kalan bu kapılardan girsin diye.
12 Çünkü sana kulluk etmeyen ulus ya da krallık yok olacak,
Evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak.
13 ‹‹Lübnanın görkemi olan çam, köknar ve selvi ağaçları,
Tapınağımı süslemek için hep birlikte sana taşınacak.
Ayak bastığım yeri görkemli kılacağım.
14 Seni ezenlerin çocukları
Gelip önünde eğilecekler;
Seni hor görenlerin hepsi,
‹RABbin kenti, İsrailin Kutsalının Siyonu›
Diyerek ayaklarına kapanacaklar.
15 ‹‹Kimsenin uğramadığı, terk edilmiş,
Nefret edilen bir yer olduğun halde
Seni sonsuz bir övünç kaynağı,
Bütün kuşakların sevinci kılacağım.
16 Uluslar ve krallıklar
Bir anne gibi seni emzirecekler.
O zaman bileceksin ki, seni kurtaran RAB,
Seni fidyeyle kurtaran, Yakupun Güçlüsü benim.
17 Sana tunç yerine altın,
Demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç,
Taş yerine demir getireceğim.
Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım.
18 Ülkenden şiddet, sınır boylarından
Soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık.
Surlarına Kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin.
19 ‹‹Gündüz ışığın güneş olmayacak artık,
Ay da aydınlatmayacak seni;
Çünkü RAB sonsuz ışığın,
Tanrın görkemin olacak.
20 Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek,
Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak,
Sona erecek yas günlerin.
21 Halkının hepsi doğru kişiler olacak;
El emeğim, görkemimi göstermek için diktiğim fidan,
Ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek.
22 En küçük ailen bini bulacak,
Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak.
Ben RAB, zamanı gelince bunu hızlandıracağım.››