Yeşaya 66

9. İyi Sonuç: Bir Nehre Benzeyen Esenlik (66. Bölüm)

66:1,2   Yeşaya’nın son bölümünün ilk sözcükleri, İsrail’in tövbe etmeyen halkına yazılmıştır. Bu koşullarda Tanrı için bir tapınak inşa ederek O’nu hoşnut edeceklerini düşünmemelidirler. O, evrenin Yaratıcısı ve Sahibi’dir. Tahtı göklerdir, yeryüzü ise ayaklarının taburesidir. Konut kurmayı arzuladığı yer, alçakgönüllü ve Tanrı’nın sözüyle sarsılan, pişman bir kişinin yüreğidir.

66:3,4   Pişman olmayanlar, dinsel törenleriyle Tanrı’yı gücendirirler. Sundukları kurbanlar iğrençtir. Tanrı’nın tövbe çağrısını reddedenler ve O’nun nefret ettiği yollarda yürüme konusunda direnenler, O’nun gazabını tadacaklardır.

66:5,6   Sadık ve Tanrı’dan korkan Yahudiler kendi kardeşleri tarafından zulüm göreceklerdir. Kötüler, Tanrı’ya hizmet ettiklerini düşünecek ve “Rab yüceltilsin de sevincinizi görelim” şeklinde sahte dindarlık içeren iğneli sözler edeceklerdir. Ama Rab, düşmanlarını utandırmak için müdahale edecektir. Yargı işi tapınakta başlayacaktır; Rab’bin sesi, karşılık verme zamanının geldiğini açıklayacaktır.

66:7-9   7’nci ayette İsrail, sancısı tutmadan (Büyük Sıkıntı Dönemi) bir erkek çocuk (Mesih) doğurur. 8’inci ayette, ağrısı tutar tutmaz oğullar doğurur. Birinci doğum yaklaşık 2000 yıl önce Beytlehem’de gerçekleşti. İkincisi ise, Sıkıntı Dönemi’nden sonra gerçekleşecek olan İsrail’in ruhsal olarak yeniden doğumudur. Hiçbir şey, Tanrı’nın bu amacını gerçekleştirmesine engel olamayacaktır.

66:10-17   İsrail’in yenilenme günü Yeruşalim’e büyük sevinç getirecektir. O’nu sevenler ve O’nunla birlikte ağlayanlar, o coşku ve kutlama anına paydaş olacaklardır. Ulusların görkemiyle zenginleşen Yeruşalim, kendisine gelen herkese refah, teselli ve yeniden gençleştirme sağlayacaktır. Herkes, Rab’bin kendisine ait olanların refahı, düşmanlarının ise cezalandırılmasıyla çok yakından ilgilendiğini açıkça görecektir. Rab ikinci gelişinde, ahlâksızlık yapanların ve isyan edenlerin üzerine şiddetli öfkesini dökecektir. Tanrı, törensel temizlemenin yalnızca daha iğrenç putperest uygulamalara hizmet ettiğini görür.

66:18-21   Tanrı günahkârların eylemlerini de düşüncelerini de bilir. Yargıyla karşılaştıklarında O’nun yüceliğini göreceklerdir. Onlara, tanımlayamayacağımız bazı doğaüstü belirtiler verecektir. Kaçıp kurtulanlar, Rab’bin gücünün ve ününün haberiyle, yeryüzünün her köşesine gideceklerdir. Sonra uluslar, RAB’be bir sunu getirircesine, dağıtılmış İsrailliler’i toplamak için bütün ulaşım imkanlarını seferber edeceklerdir. Tanrı, onların arasından kimilerini kâhin ve Levili olarak seçecek ve bin yıllık dönemdeki tapınakta görevlendirecektir.

66:22,23   İsrail’in Tanrı’nın önündeki konumu, yeni gök ve yeni yeryüzü kadar kalıcı ve güvenlikte olacaktır. Bütün uluslardan insanlar belirlenen zamanlarda tapınmak üzere Yeruşalim’e yolculuk yapacaklardır.

66:24   Hinnom Vadisi’ne çıktıklarında, yolda yürürken Tanrı’ya baş kaldırmış olanların cesetlerini göreceklerdir. Öylelerini kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez.

Rabbimiz’in, günah içinde yaşayan ve Mesih’in küçüklerini günaha düşürüp gücendirenlere bir uyarı olarak Yeşaya’nın son ayetinden alıntı yapması dikkat çekicidir. Markos 9’da İsa üç kez 1 Yeşaya Kitabı’ndaki şu ayetleri kullanır: “Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez” (44, 46, 48. ayetler).

İyi haber, kişinin İsa Mesih’e iman ederek cehennemin sonsuz ateşinden korunmasının mümkün olduğudur. Yeşaya’nın önbildirilerinin çoğunda sevimli bir şekilde tanımlanan Rab’bin Kulu, Kurtarıcı’dır.

Mesih’i Kurtarıcıları olarak kabul etmiş olan okuyucularımızın çoğu için, Yeşaya Kitabı önemli önbildiriler ve şiirler içerir – Eski Antlaşma’da yer alan bölümler arasında en güzel olanı bu kitaptır. Ancak yine de bununla yetinemeyiz. Bu kitabı günlük yaşamlarımıza uyarlamamız ve Tanrı’nın iyi isteğini yerine getirmemiz gerekir.

Kitabı incelemeye, W. E. Vine adlı İngiliz Kutsal Kitap araştırmacısının pratik bir öğüdüyle son vereceğiz:

Bütün bunlar, Tanrı’yı beklemek, O’nun sözünü dinlemek ve isteğinin gerçekleşmesinden zevk almak yerine, Tanrı’nın hoşnut olamayacağı şeylerin peşine düşmenin, kendi arzularımızı gerçekleştirmenin ve kendi yolumuzdan gitmenin akılsızlık, boşluk ve günahlılığını kanıtlamaktadır. Tanrı’yla yürüdüğümüzde O, sözündeki tüm vaatleri yerine getirir. Kendisine duyulan güvene, “amin” diyerek karşılık verir. İtaatkar bir yüreğin ve güvenen bir ruhun esenliği, Tanrı’nın yüzündeki güneş ışığının ve O’nunla kutsal paydaşlığın sağladığı sükunetin tadını çıkartır. 2

 

Kutsal Kitap

1 RAB diyor ki,
‹‹Gökler tahtım,
Yeryüzü ayaklarımın taburesidir.
Nerede benim için yapacağınız ev,
Neresi dinleneceğim yer?
2 Çünkü bütün bunları ellerim yaptı,
Hepsi böylece var oldu›› diyor RAB. ‹‹Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,
Sözümden titreyen kişiye değer veririm.
3 Sığır boğazlayan, adam öldüren gibidir,
Davar kurban eden, köpek boynu kıran,
Tahıl sunusu getiren, domuz kanı sunan,
Anma sunusu olarak günnük yakan, putperest gibidir.
Evet, bunlar kendi yollarını seçtiler,
Yaptıkları iğrençliklerden hoşlanıyorlar.
4 Ben de onlar için yıkımı seçecek,
Korktuklarını başlarına getireceğim.
Çünkü çağırdığımda yanıt veren olmadı,
Konuştuğumda dinlemediler,
Gözümde kötü olanı yaptılar,
Hoşlanmadığımı seçtiler.››
5 RABbin sözünden titreyenler,
Kulak verin Onun söylediklerine:
‹‹Sizden nefret eden,
Adımdan ötürü sizi dışlayan kardeşleriniz,
‹RAB yüceltilsin de sevincinizi görelim!› diyorlar.
Utandırılacak olan onlardır.
6 Kentten gürültülü sesler,
Tapınaktan bir ses yükseliyor!
Düşmanlarına hak ettikleri karşılığı veren
RABbin sesidir bu.
7 ‹‹Doğum sancısı çekmeden doğurdu,
Sancısı tutmadan bir erkek çocuk doğurdu.
8 Kim böyle bir şey duydu?
Kim böyle şeyler gördü?
Bir ülke bir günde doğar mı,
Bir anda doğar mı bir ulus?
Ama Siyon, ağrısı tutar tutmaz çocuklarını doğurdu.
9 Doğum anına dek getiririm de
Doğuracak gücü vermez miyim?›› diyor RAB.
‹‹Doğuracak güç veren ben, rahmi kapatır mıyım?›› diyor Tanrın.
10 ‹‹Yeruşalimle birlikte sevinin,
Onu sevenler, hepiniz onun için coşun,
Yeruşalim için yas tutanlar, onunla sevinçle coşun.
11 Öyle ki, onun avutucu memelerini emip doyasınız,
Kana kana içip
Onun yüce bolluğundan zevk alasınız.››
12 Çünkü RAB diyor ki,
‹‹Bakın, esenliği bir ırmak gibi,
Ulusların servetini taşkın bir ırmak gibi ona akıtacağım.
Ondan beslenecek, kucakta taşınacak,
Dizleri üzerinde sallanacaksınız.
13 Çocuğunu avutan bir anne gibi avutacağım sizi,
Yeruşalimde avuntu bulacaksınız.
14 Bunları gördüğünüzde yüreğiniz sevinecek,
Bedenleriniz körpe ot gibi tazelenecek.
Herkes bilecek ki, RABbin koruyucu eli kullarının,
Gazabı ise düşmanlarının üzerindedir.››
15 Bakın, RAB ateşle geliyor,
Savaş arabaları kasırga gibi.
Şiddetli öfkesini,
Azarını alev alev dökmek üzere.
16 Çünkü O bütün insanlığı ateş ve kılıçla yargılayacak,
Pek çok kişiyi öldürecek.
17 ‹‹Bahçelere girmek için kendilerini arıtıp kutsayanlar, domuz, fare ve öteki iğrenç hayvanların etini yiyenlerin ortasında duranı izleyenler hep birlikte yok olacaklar›› diyor RAB,
18 ‹‹Çünkü ben onların eylemlerini de düşüncelerini de bilirim. Bütün ulusları ve dilleri bir araya toplayacağım an geliyor; gelip yüceliğimi görecekler.
19 ‹‹Aralarına bir belirti koyacağım. Onlardan kaçıp kurtulanları uluslara, Tarşişe, Pûla, Luda -yay gerenlere- Tuvala, Yâvana, ünümü duymamış, yüceliğimi görmemiş uzak kıyı halklarına göndereceğim. Uluslar arasında yüceliğimi ilan edecekler.
20 İsrailoğulları tahıl sunularını pak kaplar içinde RABbin Tapınağına nasıl getiriyorsa, onlar da bütün kardeşlerinizi uluslardan atlarla, savaş arabalarıyla, at arabalarıyla, katırlarla, develerle kutsal dağıma, Yeruşalime, RABbe sunu olarak getirecekler.›› Böyle diyor RAB.
21 ‹‹Onların arasından kimilerini kâhin ve Levili olarak seçeceğim›› diyor RAB.
22 ‹‹Çünkü yaratacağım yeni yer ve gök önümde nasıl duracaksa, soyunuz ve adınız da öyle duracak›› diyor RAB.
23 ‹‹Yeni Aydan Yeni Aya, Şabat Gününden Şabat Gününe bütün insanlar önüme gelip bana tapınacaklar›› diyor RAB.
24 ‹‹Dışarı çıktıklarında bana başkaldırmış olanların cesetlerini görecekler. Öylelerini kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Bütün insanlar onlardan iğrenecek.››

1. Bazı Grekçe çevrilerde bu ayetlerin ikisi eksiktir. Ayrıntılar için bk: Kutsal Kitap Yorumu, Yeni Antlaşma Serisi, 1.cilt. Markos 9’un yorumu.

2. Vine, Isaiah, s.214, 215.