Yeşaya 7

C. İmmanuel’in Kitabı (7-12. Bölümler)

1. Mesih’in Mucizevi Doğumu (7. Bölüm)

7:1,2   7-12’nci bölümler, İmmanuel’in Kitabı olarak anılır, çünkü Mesih hakkında çok açık önbildiriler içerir.

6 ve 7’nci bölümler arasında Yeşaya, Yotam’ın egemenliğini atlayarak Ahaz’ın zamanındaki olayları anlatır. Suriye ve İsrail’in (Efrayim) Yahuda’ya karşı birleşerek Yeruşalim’i tehdit ettikleri zamanda yaşanmaktadır.

7:3   Yeşaya ve oğlu Şear-Yaşuv 1 Yukarı Havuz’un su yolunun sonuna, Çırpıcı Tarlası’na giden yola, Ahaz’ı karşılamak için çıkarlar. Kral oraya kentin su stoklarını denetlemek için gitmiş olabilirdi. Çırpıcı Tarlası, insanların yeni yıkanmış giysilerini güneşte ağartmak için serdikleri bir yerdi.

7:4-9   Rab, peygamber aracılığıyla Ahaz’a korkmaması gerektiğini bildirir. Suriye ve İsrail kralları (Resin ve Pekah), tüten iki yanık odun parçasından başka bir şey değildirler. Her ne kadar birleşerek Yahuda’ya saldırmayı planlasalar ve Taveal’ın oğlunu kral ilan etmeyi tasarlasalar da, bu planları suya düşecektir (Suriye ve İsrail, Yahuda’yı kuşattı, ama Asurlular yaklaştığında baskı kalktı). Suriye’nin başkenti nasıl Şam, kralı da Resin ise, İsrail’in de aynı şekilde 65 yıl içinde fethedileceğine şüphe yoktu (Bu bildiri 2.Krallar 17’de gerçekleşecektir). Nasıl İsrail’in başkenti Samiriye, kralı da Pekah ise, Ahaz da Tanrı sözüne inanmadığında aynı şekilde kesilip atılacaktır.

7:10-13   RAB, Ahaz’a kendisinden bir işaret istemesini söyler; bu işaret göklerde ya da yeryüzünde olabilirdi. Bu işaret, Suriye ve İsrail birliğinin Yahuda’yı yenemeyeceğinin belirtisi olacaktı. Ahaz kendisini koruyan Asur’a güvenmeyi sürdürmek istediğinden işaret istemeyi reddeder. Dindarlığı da alçakgönüllülüğü de sahtedir. Rab, kralın tutumundan hoşnut olmaz, ama belirtiyi yine de verir. Vine şu yorumda bulunur:

Ahaz bir belirti istemeyi reddettiğinde, Tanrı ona kendi seçimine göre bir belirti verecek ve bu belirti Ahaz’ın yaşadığı zamanın çok ötesindeki döneme de yayılacaktır. Bu belirti, “Davut’un evi” hakkındaki en yüksek önbildiri ve vaatler düzeyine ulaşacaktır. Ahaz ve onun gibi adamlar, bu belirtinin bereket ve yücelikleri gerçekleştiğinde onlardan pay alamayacaklardır. 2

7:14   Pek çok önbildiri gibi, bu da zamanından önce (Ahaz’ın günlerinde) yerine gelmişe benzer ve daha sonra tam olarak yerine gelmiştir (Mesih’in ilk gelişinde). 14’üncü ayet Mesih’e işaret eder; bakirenin Oğlu’nun 3 adı İmmanuel’dir. İmmanuel, “Tanrı bizimledir” anlamına gelir. Yine Vine’dan alıntı yapalım:

Yeşaya’daki, “işte” ifadesi, daima gelecekteki koşullara ilişkin bilgiler sunar. Burada almah sözcüğünün seçimi önemlidir, bethulah (anne babasıyla yaşayan ve yakında evlenecek olan bakire) sözcüğünden farklıdır; olgun ve evliliğe hazır kişiyi belirtmektedir. 4

7:15-17   15 ve 16’ncı ayetler, 8:18’de bir belirti olacağı söylenen Yeşaya’nın Maher-Şalal-Haş-Baz adlı ikinci oğlunu işaret ediyor olabilir. Bakireden doğan bu çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecektir. Ama bu yaşa ulaşmadan önce, Asur ve İsrail ülkeleri, kralları tarafından terk edilecek ve böylece Yahuda’nın korktuğu müttefikler başarılı olamayacaklardır. Ama Tanrı, Asur Kralı’nın saldırılarıyla Yahuda’yı da cezalandıracaktır.

7:18-22   Tanrı, sinekleri (Mısır) ve arıları (Asur) ıslıkla çağıracak, onlar da gelip Yahuda’ya saldıracaklardır. Tanrı’nın kiraladığı ustura olan Asur Kralı onları utandırıp rezil edecektir. Jennings şöyle yazar:

Yahuda gerçekten yoksullaşacaktır, çünkü o günlerde bir insanın bütün zenginliği yalnızca bir inek ve bir çift koyun ya da keçiyle sınırlanacaktır. Yine de ekilmemiş topraklarda beslenen bu üç yaratık sayesinde Yahuda ihtiyacı olan yiyeceğe sahip olacaktır. 5

7:23-25   Bir zamanlar bol ürün veren toprak, dikenli çalılarla kaplanacaktır. Toprak işlenemez hale gelecek, yalnızca sığırların gezindiği, davarın çiğnediği bir yer olacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Uzziya oğlu Yotam oğlu Ahaz Yahuda Kralıyken, Aram Kralı Resinle Remalya oğlu İsrail Kralı Pekah Yeruşalime saldırdılar, ama ele geçiremediler.
2 Davutun torunları Aramın Efrayimlilerle güçbirliği ettiğini duydular. Ahazla halkının yürekleri rüzgarda sallanan orman ağaçları gibi titremeye başladı.
3 Bu arada RAB Yeşayaya şöyle seslendi: ‹‹Ahazı karşılamak için oğlun Şear-Yaşuvla birlikte Yukarı Havuzun su yolunun sonuna, Çırpıcı Tarlasına giden yola çık.
4 Ona de ki, ‹Dikkatli ve sakin ol, korkma! Şu tüten iki yanık odun parçasının -Aram Kralı Resinle Remalyanın oğlunun- öfkesinden korkma.
5 Aram, Efrayim ve Remalyanın oğlu sizin için kötü şeyler tasarlıyor. Diyorlar ki,
6 Haydi, Yahudaya saldıralım, halkı korkutup ülkeyi ele geçirelim, Tavealın oğlunu kral ilan edelim.
7 ‹‹ ‹Buna karşılık Egemen RAB diyor ki, bu tasarı asla gerçekleşmeyecek.
8 Çünkü Şam sadece Aramın başkenti, Resin de sadece Şamın başıdır. Efrayime gelince, altmış beş yıl içinde paramparça edilip halk olmaktan çıkacak.
9 Samiriye sadece Efrayimin başkenti, Remalyanın oğlu da sadece Samiriyenin başıdır. Bana güvenmezseniz, güvenlikte olamazsınız.› ››
10 RAB Ahaza yine seslendi:
11 ‹‹Tanrın RABden bir işaret iste; ölüler diyarı kadar derin, gökler kadar yüksek olsun.››
12 Ama Ahaz, ‹‹Hayır, istemem, RABbi sınamam›› dedi.
13 Bunun üzerine Yeşaya, ‹‹Dinleyin, ey Davutun torunları!›› dedi, ‹‹İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Tanrımın sabrını mı taşırıyorsunuz?
14 Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.
15 Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek.
16 Ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden, seni dehşete düşüren o iki kralın toprakları ıssız kalacak.
17 ‹‹RAB seni, halkını ve babanın soyunu Efrayimin Yahudadan ayrıldığı günden bu yana görülmemiş bir felakete uğratacak; üzerinize Asur Kralını saldırtacak.
18 ‹‹O gün RAB Mısır ırmaklarının ta uçlarından sinekleri, Asur topraklarından arıları ıslıkla çağıracak.
19 Akın akın gelip derin vadilerde, kaya kovuklarında, dikenli çalılıklarda, otlaklarda konaklayacaklar.
20 ‹‹O gün Rab Fıratın ötesinden kiraladığı usturayla -Asur Kralıyla- sakalınızı, saçlarınızı, beden kıllarınızı tıraş edecek.
21 O günlerde bir inekle bir çift koyun besleyen
22 aldığı bol süt sayesinde tereyağı yiyecek. Ülkede kalan herkes bal ve tereyağıyla beslenecek.
23 ‹‹O gün bin gümüş değerinde bin asmaya sahip olan her bağ dikenli çalılarla dolacak.
24 İnsanlar oralara okla, yayla gidecek. Çünkü ülkenin her yanı dikenli çalılarla kaplanacak.
25 Bir zamanlar çapalanıp ekin ekilen tepeler korkudan kimsenin giremeyeceği dikenliklere dönecek, sığırın gezindiği, davarın çiğnediği yerler olacak.››

1. Oğlu’nun adının anlamı Sağ kalanlar dönecek’tir.

2. Vine, Isaiah, s.35.

3. Bakire olarak çevrilen İbranice sözcük (14’üncü ayet – âlmâh), genç kadın anlamına da gelebilir. Önbildiri, Yeşaya’nın karısı, “Maher-Şalal-Haş-Baz”ı doğurduğunda kısmen gerçekleşmiş olabilir (8:1-4). Ama Mesih’in doğumuyla tam olarak gerçekleşir. Matta, 7’nci ayetten alıntı yaptığında, yalnızca bakire anlamına gelebilecek olan Grekçe Parthenos sözcüğünü kullanır (Mat.1:23).

4. Vine, Isaiah, s.35.

5. Jennings, Isaiah, s.90.