Yeşaya 8

2. Mesih’in Harika Ülkesi (8-10. Bölümler)

8:1-4   Rab, Yeşaya’ya büyük bir levha alıp üzerine okunaklı harflerle, “Maher-Şalal-Haş-Baz” yazmasını ve kahin Uriya’yla Yeverekya oğlu  Zekeriya’yı kendisine güvenilir tanık seçmesini söyler. Bu kişiler daha sonra çağrıyı onaylayacaklardır. Yazılan sözcükler, “Hemen çapulla, çabuk yağmala” anlamına gelir. Bu, Suriye ve İsrail’in Asur tarafından yıkılacağına işaret eder. Rab, Yeşaya’ya bu adı yeni doğan çocuğuna vermesini söylediğinde bu adın anlamını da yorumlar.

8:5-10   Rab’bin İsrail hakkında da söyleyecekleri vardır. Kuzey Krallığı, halkı usul usul akan Şiloah sularını reddettiği için Fırat Irmağı’nın kabaran güçlü suları altında kalacaktır. Şiloah (Yu.9:7), Yeruşalim’in gizli su kaynağıydı. Burada Rab’bin lütfuna ve kendisine güvenmeyi simgeler. Fırat, İsrail’le Suriye’yi fethedecek olan Asur’u işaret eder. Asur aynı zamanda Yahuda’yı da istila edecek, İmmanuel’in ülkesini boydan boya dolduracaktır. Ama tam olarak başarıya ulaşamayacaktır; sular yalnızca Yahuda’nın boynuna kadar yükselecektir. Yahuda’nın düşmanları tasarılarına ve hazırlıklarına rağmen, sonunda bozguna uğrayacaklardır.

8:11-15   Yeşaya, Rab tarafından halkın tuttuğu yoldan gitmemesi ve yalnızca kendisine güvenmesi için uyarılır. Rab kendisine güvenenler için tapınak, diğerleri içinse sürçme taşı olacaktır.

8:16-18   Yeşaya Tanrı sözünün, sadık öğrencileri tarafından tarih bu sözün yerine geldiğini kaydedene kadar korunmasını ister. Halkına yabancılaşan peygamber, şimdi Rab’bi bekleyecek ve umudunu O’na bağlayacaktır. Yeşaya (Rab kurtarır), Şear-Yaşuv (sağ kalanlar dönecek) ve ‘Maher-Şalal-Haş-Baz (hemen çapulla, çabuk yağmala), Tanrı’nın sonunda İsrail’e göstereceği merhameti ve düşmanlarının üzerine getireceği yargıyı simgeleyen belirti ve harikaların adlarıdır.

8:19   Peygamber, halkını medyum ve ruh çağıranlara danışmamaları için uyarır. İnsanlar diri Tanrı’ya dönmelidirler, yaşayanlar için ölülere danışılmaz. İnsanların büyüye olan bağlılıkları bugün de sürmektedir:

İnsanların yaşadıkları her büyük krizin öncesinde büyücülükle ilgilendikleri bir gerçektir. Aynı şey sürgüne gitmeden önce Yahuda ve İsrail için de geçerliydi. Mesih’in beden aldığı ve yerimize öldüğü dönemde de aynı şeyler oluyordu. Büyücülük günümüzde de sürmektedir. Tanrı, ruhsal ihtiyaçlarımız ve bize rehberlik etmesi için gerekli her şeyi, gerçeği bildiren Kutsal Kitap’ında sunmuştur (2Ti.3:16, 17). 1

8:20-22   Kutsal Kitap öğretmenleri Tanrı sözü tarafından denenmelidir. Eğer öğretişleri Kutsal Kitap’ın ayetleriyle uyuşmuyorsa, “onlarda ışık yoktur.” Tanrı’nın öğretisine uymayanlar, ülkede aç ve çaresiz olarak dolanacak, öfkelenip krallarına, Tanrıları’na lanet edecekler, yukarıya da dünyaya da baksalar sıkıntıdan ve korkunç karanlıktan başka bir şey görmeyecekler.

 

Kutsal Kitap

1 RAB bana şöyle dedi: ‹‹Büyük bir levha alıp okunaklı harflerle üzerine, ‹Maher-Şalal-Haş-Baz› yaz.
2 Kâhin Uriya ile Yeverekya oğlu Zekeriyayı kendime güvenilir tanık seçiyorum.›› anlamına gelir.
3 Peygamber olan karım bundan bir süre sonra gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. RAB bana, ‹‹Adını ‹Maher-Şalal-Haş-Baz› koy›› dedi,
4 ‹‹Çocuk daha ‹Anne, baba› demesini öğrenmeden, Şamın serveti ve Samiriyenin ganimeti Asur Kralına götürülecek.››
5 RAB bana yine seslenip dedi ki,
6 ‹‹Bu halk usul usul akan Şiloah sularını reddettiği, Resinle Remalyanın oğluyla mutlu olduğu için,
7 ben Rab, Fıratın kabaran güçlü sularını -bütün dehşetiyle Asur Kralını- üzerlerine salacağım. Yatağından taşan ırmak, kıyılarını su altında bırakacak.
8 Yahudayı kaplayan sular her şeyi silip süpürerek adam boyu yükselecek, ülkeni boydan boya dolduracak, ey İmmanuel!›› için››.
9 Ey halklar, yıkıma, bozguna uğrayacaksınız. Yeryüzünün en uç köşeleri, kulak verin. Savaşmaya, bozguna uğramaya hazırlanın. Evet, savaşa ve bozguna hazır olun.
10 İstediğinizi tasarlayın, hepsi boşa gidecek. İstediğiniz kadar konuşun, hiçbiri gerçekleşmeyecek. Çünkü Tanrı bizimledir.
11 RAB beni halkın tuttuğu yoldan gitmeme konusunda şiddetle uyararak şöyle dedi:
12 ‹‹Onların entrika dediği her şeye
Siz entrika demeyin;
Onların korktuğundan korkmayın, yılmayın.
13 ‹‹Her Şeye Egemen RABbi kutsal sayın.
Korkunuz, yılgınız Ondan olsun.
14 Tapınak O olacak.
İsrailin iki krallığı içinse
Sürçme taşı ve tökezleme kayası,
Yeruşalimde yaşayanlar için
Kapan ve tuzak olacak.
15 Birçokları sendeleyip düşecek, parçalanacak,
Tuzağa düşüp ele geçecek.››
16 Ya RAB, öğrencilerim arasında bildirimi koru,
Öğretimi mühürle!
17 Kendini Yakupun soyundan gizleyen RABbi özlemle bekliyorum, umudum Onda.
18 Ben ve RABbin bana verdiği çocuklar, Siyon Dağında oturan Her Şeye Egemen RABbin İsraildeki belirtileri ve işaretleriyiz.
19 Birileri size, ‹‹Fısıldaşıp mırıldanan medyumlarla ruh çağıranlara danışın›› dediğinde, ‹‹Halk kendi Tanrısına danışmaz mı; yaşayanlar için ölülere mi danışılır?›› deyin.
20 Tanrının öğretisine ve bildirisine dönmek gerek! Böyle düşünmezlerse, onlar için hiç şafak sökmeyecek.
21 Aç ve çaresiz, ülkede dolanıp duracaklar. Aç kalınca öfkelenip krallarına, Tanrılarına lanet edecekler. Yukarıya da
22 dünyaya da baksalar sıkıntıdan, karanlıktan, korkunç karanlıktan başka bir şey görmeyecekler. Kovulacakları yer koyu karanlıktır.

1. Vine, Isaiah, s.41.