Yunus 2

II. PEYGAMBERİN KURTARILIŞI (2. Bölüm)

A. Yunus’un Duası (2:1-9)

Yunus’un balığın karnından Tanrı’ya seslenişi balıktan değil, boğulmaktan kurtarıldığı için şükran ifadeleri içerir. Boğulmaktan kurtarıldı ve dua etti. Duası, Mezmurlar’dan ayetler içermesi açısından dikkat çekicidir. J. Sidlow Baxter, duayı aşağıdaki şekilde analiz eder:

Yunus’un duasında tek bir rica ifadesi yer almaz. Teşekkür (2-6. ayetler), pişmanlık (7, 8. ayetler) ve yeniden adanma (9. ayet) içerir. Gerçek bir övgü mezmuru ve şükran ilahisidir. Bir zamanlar başını boş bir un çuvalının içine sokmuş, Tanrı’nın un göndereceğine duyduğu imanla şükran ilahisi söyleyen bir adam tanımıştım! Ama yine de okyanusun ortasında, büyük bir balığın karnında bir şükran ilahisi söylemek rakip tanımayan sıra dışı bir olaydır. 1

Yunus’un duası, İsrail’in gelecekte tövbe edeceğini gösterir. Ulus, Mesih’i kurtarıcı olarak kabul ettiğinde, O’ndan gelen berekete kavuşarak yenilenecektir.

2’nci ayette ölüler diyarının bağrından söz edilmesi, bazılarına Yunus’un balığın karnında gerçekten öldüğünü ve dirildiğini düşündürmüştür. Yine de İbranice Şeol sözcüğü mezar ya da başka anlamlara gelebilir. Burada büyük olasılıkla “derinlikler” için kullanılmış şiirsel bir ifadedir. Ama çağdaş bir deyim olan, “dipsiz derinlikler” anlamına da gelebilir.

Yunus’un gerçekten ölüp tekrar dirildiği düşünülmese de, Rabbimiz’in kendisi peygamberin deneyimini kendi ölümünün, üç gün üç gece gömülmesinin ve görkemli dirilişinin örneği olarak kullanmıştı (Mat.12:40). Bu arada bu, Mesih’in, Yunus’u tarihi bir karakter olarak kabul ettiğini gösterir. Yunus, bazı günümüz vaizlerinin iddia ettiği gibi hayali bir kişi değildir.

B. Tanrı’nın Yanıtı (2:10)

Yunus, kurtuluşun Rab’den geldiğini kabul eder etmez balık onu karaya kustu.

 

Kutsal Kitap

1 Yunus balığın karnından Tanrısı RABbe şöyle dua etti:
2 ‹‹Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım,
Yanıtladın beni.
Yardım istedim ölüler diyarının bağrından,
Kulak verdin sesime.
3 Beni engine, denizin ta dibine fırlattın.
Sular sardı çevremi.
Azgın dalgalar geçti üzerimden.
4 ‹Huzurundan kovuldum› dedim,
‹Yine de göreceğim kutsal tapınağını.› kutsal tapınağını nasıl göreceğim?››
5 Sular boğacak kadar kuşattı beni,
Çevremi enginler sardı,
Yosunlar dolaştı başıma.
6 Dağların köklerine kadar battım,
Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan;
Ama, ya RAB, Tanrım,
Canımı sen kurtardın çukurdan.
7 Soluğum tükenince seni andım, ya RAB,
Duam sana, kutsal tapınağına erişti.
8 Değersiz putlara tapanlar,
Vefasızlık etmiş olurlar.
9 Ama şükranla kurban sunacağım sana,
Adağımı yerine getireceğim.
Kurtuluş senden gelir, ya RAB!››
10 RAB balığa buyruk verdi ve balık Yunus’u karaya kustu.

1.J. Sidlow Baxter; Explore the Book. s.169.