Yunus 3

III. PEYGAMBER ARACILIĞIYLA TANRI’NIN BİLDİRİSİNİN  DUYURULMASI (3. Bölüm)

A. Yargı Tehdidi (3:1-4)

Rab Yunus’a tekrar Ninova’ya gitme görevini verdi 1 ve bu kez Yunus itaat etti. Büyük kente girdikten sonra, kentin kırk gün içinde yıkılacağını duyurdu.

B. Bütün Kentin Tövbe Etmesi (3:5-9)

Balık tanrısı Dagon’a tapınan Ninovalılar, görünüşe göre Yunus’un başına gelenlerden haberdardı. Tarihte benzeri deneyimler yaşamış ve halen hayatta olan diğer kişiler, sindirim sıvılarının neden olduğu benekli bir cilde sahiplerdi; bulundukları her yerde fark edilirlerdi. Bu, Ninovalılar için bir belirtiydi. Bütün kent tövbe etti ve en küçüğünden en büyüğüne kadar herkes Tanrı’ya inandı. İnsan ve hayvanlar için oruç ilan edildi ve kraldan hayvanlara kadar herkes çula sarınarak oturdu.

C. Yön Değiştiren Yargı (3:10)

Tövbenin sonucu olarak Ninova felaketten esirgendi. Tarihsel bilgilerimize göre, Asurlular daha sonra yine kötü yollarına geri döndüler ve yaklaşık yüz elli yıllık lütuf döneminden sonra başkentleri yıkıldı.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Yunusa ikinci kez şöyle seslendi:
2 ‹‹Kalk, Ninovaya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir.››
3 Yunus RABbin sözü uyarınca kalkıp Ninovaya gitti. Ninova öyle büyük bir kentti ki, ancak üç günde dolaşılabilirdi.
4 Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince, ‹‹Kırk gün sonra Ninova yıkılacak!›› diye ilan etti.
5 Ninova halkı Tanrıya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı.
6 Ninova Kralı olanları duyunca, tahtından kalkıp kaftanını çıkardı; çula sarınarak küle oturdu.
7 Ardından Ninovada şu buyruğu yayımladı: ‹‹Kral ve soyluların buyruğudur: Hiçbir insan ya da hayvan -ister sığır, ister davar olsun- ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek.
8 Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarınsın. Herkes var gücüyle Tanrıya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin.
9 Belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bize acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız.››
10 Tanrı Ninovalılar’ın yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce, onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.

1.“Ninova, çevresinde daha küçük kent ve köylerin toplandığı bir baş­kentti. Böylece geniş başkent bölgesi, çevresinde yolculuk edildiğinde, üç günde gezilebiliyordu (80/100 km)” Montague, S. Mills. The Minor Prophets, A Survey, s.55.