Zekeriya 10

F. Halka, Yağmuru Putlardan Değil, Rab’den İstemeleri Öğütlenir (10:1, 2)

Halka, yağmuru Rab’den istemeleri ve değersiz putlara dua etmemeleri öğütlenir. Putperestlik, halkı çobanı olmayan dağılmış koyunlar haline getirir.

G. Tanrı Yahuda Önderlerini Cezalandıracak, Mesih’i Gönderecek ve Halkına Zafer Sağlayacaktır (10:3-5)

10:3   Tanrı’nın öfkesi çobanlara ve önderlere (tekeler) karşı alevlenir, çünkü halkı yanlış yöne götürmektedirler. RAB, Yahuda sürüsünü ziyaret edecek ve onu bir savaş atına dönüştürecektir.

10:4,5   Araştırmacıların çoğu 4’üncü ayeti Mesih’e ilişkin bir vaat olarak yorumlarlar. Mesih Yahuda’dan geldiği için, “Köşe taşı, çadır kazığı, savaş yayı ve egemenlik süren” olacaktır. Diğer yorumcular ise bunun yenilenmiş İsrail’i simgelediğine inanırlar. Feinberg, son satırın Mesih’in yapacaklarını, yani yabancı zalimleri ülkeden süreceğini açıklar. 1 Yahuda halkı her durumda düşmanlarına karşı zafer kazanacaktır.

Ğ. İsrail ve Yahuda Bir Araya Getirilip Yenilenecek (10:6-12)

6-12’nci ayetler hem İsrail’in (Yusuf) hem de Yahuda’nın halklar arasına dağıtıldıktan sonra tekrar bir araya getirileceğini bildirir. İsrail (Efrayim) güçlü bir savaşçı gibi olacaktır.

Rab, ıslık çalıp halkını Gilat ve Lübnan ülkelerinde toplayacaktır. Saçtığı ya da dağıttığı halkı Mısır ve Asur’dan ülkeye geri döndürecektir. Daha önce kendilerini tutsak eden uluslar cezalandırılacak, Yahuda ve İsrail, Rab’bin adında yüceleceklerdir. “Sıkıntı denizinden geçecekler, denizin dalgaları yatışacak” ifadeleri, geri dönmelerine engel olan şeyleri temsil eder; Kızıldeniz’in çıkışı engellemesi gibi…

 

Kutsal Kitap

1 İlkbaharda RABden yağmur dileyin.
Odur yağmur bulutlarını oluşturan.
İnsanlara yağmur sağanakları
Ve herkese tarlada ot verir.
2 Oysa aile putlarından alınan yanıtlar boştur,
Falcılar yalan görümler görür
Ve gerçek yanı olmayan düşler anlatarak
Boşuna avuturlar.
Bu yüzden halk sürü gibi dağınık,
Sıkıntı çekiyor, çünkü çoban yok.
3 RAB şöyle diyor:
‹‹Öfkem çobanlara karşı alevlendi,
Önderleri cezalandıracağım.
Her Şeye Egemen RAB kendi sürüsünü,
Yahuda halkını kayıracak.
Görkemli savaş atı gibi yapacak onları.
4 Köşe taşı,
Çadır kazığı,
Savaş yayı
Ve bütün önderler Yahudadan çıkacak.
5 Savaşta düşmanlarını sokaklardaki çamurda çiğneyen yiğitler gibi olacaklar.
RAB onlarla olduğu için
Savaşacak ve atlıları utandıracaklar.
6 ‹‹Yahuda halkını güçlendireceğim,
Yusuf soyunu kurtarıp
Sürgünden geri getireceğim.
Çünkü onlara acıyorum.
Sanki onları reddetmemişim gibi olacaklar.
Çünkü ben onların Tanrısı RABbim ve onları yanıtlayacağım.
7 Efrayimliler yiğitler gibi olacaklar,
Şarap içmiş gibi yürekleri coşacak.
Çocukları bunu görüp neşelenecek,
Yürekleri RABde sevinç bulacak.
8 ‹‹Islık çalıp onları toplayacağım,
Onları kesinlikle kurtaracağım.
Eskiden olduğu gibi
Yine çoğalacaklar.
9 Onları halklar arasına dağıttımsa da,
Uzak ülkelerde beni anımsayacaklar;
Çocuklarıyla birlikte sağ kalacak ve geri dönecekler.
10 Onları Mısırdan geri getirecek,
Asurdan toplayacağım;
Gilata, Lübnana getireceğim.
Onlara yeterince yer bulunmayacak.
11 Sıkıntı denizinden geçecekler,
Denizin dalgaları yatışacak,
Nilin bütün derinlikleri kuruyacak.
Asurun gururu alaşağı edilecek,
Mısırın krallık asası elinden alınacak.
12 Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim,
Adıma layık bir yaşam sürdürecekler.››
Böyle diyor RAB.

1. Charles Lee Feinberg, God Remembers, s.188.