Zekeriya 13

E. Günahtan Arınma Sağlanacak (13:1)

13’üncü bölümün ilk ayeti bir önceki bölümle yakından bağlantılıdır. Yahuda ve İsrail halkı Mesih’i reddetmeleri nedeniyle tövbe noktasına getirildiklerinde, bütün ulus için büyük bir bağışlanma günü olacaktır. Ruhsal kirlilikten arındırma pınarı Golgota’da açılmıştır, ama İsrail ulus olarak bu pınardan Mesih’in ikinci gelişinde yararlanacaktır.

F. Putlar ve Sahte Peygamberler Uzaklaştırılacak (13:2-6)

13:2   Ülke putlardan ve sahte peygamberlerden arındırılacak ve kirli ruhlar uzaklaştırılacaktır.

13:3-5   Bu ayetler İsrail’in yenilenme gününde sahte peygamberlerin karşılaşacakları gazabı tanımlar. Eğer bir adam sahte bir peygamber konumundaysa, kendi anne babası onu tehdit edecek ve bedenini deşecektir. İnsanlar eğer gerçekten Tanrı tarafından gönderilmedilerse, peygamber olduklarını kolayca ileri süremeyecekler, kendilerini çiftçi olarak ya da başka mesleklerle tanıtmayı tercih edeceklerdir.

13:6   Eğer sahte bir peygamberin bedeni deşilir ya da sahte peygamberlere özgü mezhepsel bir uygulama olarak kişi kendini cezalandırmak için bedeninde yaralar açarsa, bu durum kendisine sorulduğunda gerçek nedenini söylemeyecektir. Bunun yerine belirsiz yanıtlar verecektir: “Bunlar dostlarımın evinde aldığım yaralar.”

Pek çok vaiz, 6’ncı ayeti Rabbimiz İsa Mesih’e uyarlamıştır; yaraların Golgota’da açılan çivi yaraları olduğunu düşünürler. Ancak yine de böyle bir anlam, sahte bir peygamberden söz edilen bir içerikte ciddiye alınamaz. 1 Mesih’e ilişkin Eski Antlaşma bölümlerini akılcı eleştirmenlerin imansızlığından koruma gayretimiz nedeniyle, bir ayeti bulunduğu ortamın dışına çıkartarak yorumlama konusunda çok dikkatli olmamız gerekir.

G. Coleman Luck gibi tutucu bir Kutsal Kitap öğretmeni, bu ayetin Mesih’le ilişkisi olmadığı konusunda hemfikirdir: Sorgulanan adam sahte bir peygamber olduğunu inkâr etmektedir. Kendisine soru soran ise kuşkulanmaktadır ve sorgulamayı sürdürür. Sahte peygamberler için bedenlerinde yaralar açmak alışılmış bir davranıştı (1Kr.18:28; Yer.16:6). 2

Ayetin diğer ayrıntıları, sahte peygamberle daha iyi uyum sağlamaktadır. İbranice eller sözcüğü, kolun dirsekle bilek arasındaki kısmını belirtmektedir. Eski çeviride geçen kollarının arasındaki yaralar ifadesi, insan vücudundaki herhangi bir yere işaret ediyor olabilir (‘Dostlarım’ ifadesi de sahte peygamberin gerçeği söylemesi halinde geçerlidir). Aynı zamanda Rabbimiz dostlarının evinde değil, en zalim düşmanlarının elindeyken yaralanmıştır.

G. Mesih Vurulacak ve İsrail Dağılacak (13:7)

7’nci ayet, iman eden bütün Kutsal Kitap öğrencilerinin, Mesih’e ilişkin olduğunu düşündükleri bir kısımla başlar. Tanrı kılıca, Rab İsa’ya karşı uyanmasını buyurur. Çoban Golgota’da vurulmuş, Yahudi koyunlar bu olaydan sonra darmadağın olmuştur.

Ğ. Ulusun Üçte Biri Rab’be Dönecek (13:8, 9)

Rab İsa’yı reddettikleri için ulusun üçte ikisi büyük sıkıntı döneminde ölecek, yine de ulusun üçte biri korunacaktır. Sağ kalanlar gümüş ve altın gibi arıtılacaklardır. Onlar Tanrı’yı tanıyacak, Tanrı da onları “halkı” olarak kabul edecektir.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹O gün Davut soyunu ve Yeruşalimde yaşayanları günahtan ve ruhsal kirlilikten arındırmak için bir pınar açılacak.
2 O gün ülkeden putların adlarını kaldıracağım, bir daha anılmayacaklar›› diyor Her Şeye Egemen RAB, ‹‹Sahte peygamberleri de, kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım.
3 Biri yine peygamberlik edecek olursa, öz annesiyle babası, ‹Öleceksin, çünkü RABbin adıyla yalan söylüyorsun› diyecekler. Peygamberlik ettiğinde de öz annesi babası onun bedenini deşecekler.
4 ‹‹O gün her peygamber peygamberlik ederken gördüğü görümden utanacak; insanları aldatmak için çuldan giysi giymeyecek.
5 ‹Ben peygamber değilim, çiftçiyim. Gençliğimden beri hep tarlada çalıştım› diyecek.
6 Biri, ‹Bağrındaki bu yaralar ne?› diye sorduğunda da, ‹Bunlar dostlarımın evinde aldığım yaralar› diye yanıtlayacak.›› Masoretik metin ‹‹Çünkü bir adam beni gençliğimde köle olarak satın aldı››.
7 ‹‹Uyan, ey kılıç!
Çobanıma, yakınıma karşı harekete geç››
Diyor Her Şeye Egemen RAB.
‹‹Çobanı vur da
Koyunlar darmadağın olsun.
Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım.
8 Bütün ülkede›› diyor RAB,
‹‹Halkın üçte ikisi vurulup ölecek,
Üçte biri sağ kalacak.
9 Kalan üçte birini ateşten geçireceğim,
Onları gümüş gibi arıtacağım,
Altın gibi sınayacağım.
Beni adımla çağıracaklar,
Ben de onlara karşılık vereceğim,
‹Bunlar benim halkım› diyeceğim.
Onlar da, ‹Tanrımız RAB’dir› diyecekler.››

1. Önde gelen bir Eski Antlaşma araştırmacısı olan Unger, ayeti Mesih’e uyarlar, ama çok az sayıda Kutsal Kitap araştırmacısının kendisiyle aynı fi­kirde olduğunu da itiraf eder: Mesih’e ilişkin bu önbildirinin cesareti ve ani dramatik sunuluşu, yorumcula­rın çoğunu korkutarak 2-5’inci ayetlerle ayrılmaz biçimde birleş­tiği varsayımı üstündeki gerçek öneminden uzaklaştırmıştır. Bu nedenle, akla hâlâ sahte peygamber gelmektedir; burada Mesih’ten söz etmek, bağ­lamı umursamamaktır. Dr. Unger, görüşünü savunmak için yorumunda konuya beş sütun yer ayır­mıştır (s.228-230).

2. G. Coleman Luck, Zechariah, s.113.