Zekeriya 2

C. Elinde Ölçü İpi Tutan Adam (2. Bölüm)

Anlamı: Gelecekteki refah, nüfus artışı ve Yeruşalim’in güvenliği.

2:1-5   Üçüncü görüm, elinde ölçü ipi tutan bir adamla ilgilidir. Peygamber kendisine nereye gittiğini sorduğunda Yeruşalim’i ölçmeye gittiği yanıtını verir; bununla kentin yeniden kurulacağı yeri belirtmektedir. Görümü yorumlayan melek, Yeruşalim’in içinde sayısız insanın barınacağını ve surlara ihtiyacı olmayacağını, çünkü kenti Rab’bin koruyacağını söylemesini isteyen bir başka melekle karşılaşır. Bu, elbette Mesih’in bin yıllık egemenliği dönemindeki Yeruşalim’i belirtmektedir.

2:6-12   Sürgünde kalan Yahudi tutsaklar, kuzeydeki ülkeden Yeruşalim’e geri dönmeye çağrılırlar. Babil’in Yeruşalim’in kuzeydoğusunda bulunmasına rağmen, tutsaklar ay şeklindeki verimli toprak yol üzerinden gelecekler ve İsrail’e kuzeyden gireceklerdir. Bu olay Mesih’in ikinci gelişinden, yücelik açıklanıp kurulduktan sonra gerçekleşecek bir önbildiridir. Tanrı, halkının düşmanlarını cezalandıracaktır, çünkü onlar Tanrı’nın gözbebeği olarak tanımlanırlar. Mesih bin yıllık süreçte tapınağa geldiğinde ezgilerle coşulacak ve uluslar o gün Mesih’le birleşeceklerdir. Filist için kullanılan kutsal topraklar ifadesi, bütün Kutsal Kitap boyunca yalnızca burada kullanılmıştır.

2:13   Bütün insanlara, kutsal konutundan ulusları cezalandırmak için kalkarak gelen Rab’bin önünde sessiz durma buyruğu verilir.

 

Kutsal Kitap

1 Sonra gözlerimi kaldırıp baktım, elinde ölçü ipi tutan bir adam vardı.
2 ‹‹Nereye gidiyorsun?›› diye sordum. Adam, ‹‹Yeruşalimi ölçmeye, genişliğinin, uzunluğunun ne kadar olduğunu öğrenmeye gidiyorum›› diye yanıtladı.
3 Benimle konuşan melek yanımdan ayrılınca başka bir melek onu karşılamaya çıktı.
4 Önceki meleğe şöyle dedi: ‹‹Koş, o gence de ki, içinde barınacak sayısız insan ve hayvandan ötürü Yeruşalim sursuz bir kent olacak.
5 RAB, ‹Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım› diyor.››
6 RAB, ‹‹Haydi! Haydi! Kuzey ülkesinden kaçın!›› diyor, ‹‹Çünkü sizi göğün dört bucağına dağıttım.›› Böyle diyor RAB.
7 ‹‹Babilde oturan Siyon halkı, haydi kaçıp kurtul!››
8 Çünkü Her Şeye Egemen RAB beni onurlandırdı ve sizi yağmalamış uluslara şu haberle gönderdi: ‹‹Size dokunan gözbebeğime dokunmuş olur›› diyor,
9 ‹‹Elimi onlara karşı kaldıracağım, köleleri onları yağmalayacak.›› O zaman siz de beni Her Şeye Egemen RABbin gönderdiğini anlayacaksınız. ‹‹Gözbebeğine››.
10 RAB, ‹‹Ey Siyon kızı, sevinçle bağır! Çünkü aranızda yaşamaya geliyorum›› diyor.
11 O gün birçok ulus RABbe bağlanacak, Onun halkı olacak. O zaman RAB aranızda yaşayacak, siz de beni Her Şeye Egemen RABbin gönderdiğini anlayacaksınız.
12 RAB kutsal topraklarda Yahudayı kendi payı olarak miras edinecek ve Yeruşalimi yine seçecek.
13 Ey insanlar, RAB’bin önünde sessiz durun! RAB kutsal konutundan kalkmış geliyor!