Zekeriya 6

G. Dört Savaş Arabası (6:1-8)

Anlamı: Tanrı’nın keşif kolu, İsrail’in düşmanlarının yenildiğini belirtir.

6:1-4   Zekeriya dört savaş arabası ve atlarını görür; iki tunç dağın arasından çıkıp gelmektedirler. Atlar kızıl, siyah, beyaz ve beneklidir; hepsi de güçlü hayvanlardır.

6:5-7   Yorum yapan melek dört atı ve savaş arabasını, dünya uluslarını Mesih’e boyun eğdirmek için gönderilen Tanrı temsilcileri olan göğün dört ruhu olarak tanımlar. Siyah atlar kuzeye, benekliler ise güneye giderler. Önbildirilerin yer aldığı Kutsal Yazılar’da bu iki yön genelde İsrail’in düşmanlarıyla ilgilidir (örneğin, Kuzey Kralı ve Güney Kralı). Beyaz atlar siyah atları izlerler; görünüşe göre kızıl atlar, adlandırılmamış bölgelerde devriye gezerler.

6:8   Yorum yapan melek, ülkenin kuzeyine giden atların Ruh’u yatıştırdığına işaret eder. Bu, İsrail için sürekli bir tehlike kaynağı olan kuzey ordusunun (Babil) yıkımını ima ediyor olabilir. Görüm bir bütün olarak ele alındığında, İsrail’in düşmanlarının Rab’bin temsilcileri tarafından yıkıma uğratıldıklarını belirtiyor gibidir. Bir kez daha hatırlatalım; bu, Mesih’in yeryüzündeki egemenliğinden önce gerçekleşecek olan bir olaydır.

III. YEŞU’NUN BAŞKÂHİN OLARAK TAÇ GİYMESİ (6:9-15)

Anlamı: Bir kral ve başkâhin olarak gelen Mesih’in bir resmi; kilise ve devletin ideal bileşimi.

6:9-13   Yargı görümleri sona erdiğinden, büyük bir simgesel eylem gerçekleşir. Zekeriya’ya geri dönen üç sürgünden –Helday, Toviya ve Yedayaaltın ve gümüş alması ve başkâhin Yeşu 1 için Yoşiya’nın evinde özenle işlenmiş bir taç yapması buyrulur. Genellikle taç, başkâhin yerine önder için yapılır. Ama bu eylem, Mesih’in kral ve kâhin olarak geleceğini önceden belirtmektedir. 12’nci ayette bin yıllık dönemdeki tapınağı inşa edecek, kraliyet onurunu taşıyacak ve tahtında oturarak egemenlik sürecek olan KUL’dan söz edilir. David Baron bu konuda şunları yazar:

Burada tapınak için hem saray, hem de kutsal yer anlamına gelen İbranice sözcüğün kullanılması, Mesih’in en üst derecedeki başkâhinliğini gösterir. Kral olarak sarayına girmiş, kâhin olarak Kutsal Yer’ine yerleşmiştir. 2

“İkisi arasında tam bir uyum olacak.” Bunun anlamı, Kral ve Kâhin (Tek Kişi) arasında esenlik dolu bir anlayışın bulunacağıdır.

6:14   Taç, tapınakta bir anı olarak korunmalıydı. Helem, Helday ve Hen Yoşiya’yla aynı kişidir.

6:15   Dağıtılmış İsrail’in yenilenmesi ve Mesih’e ilişkin vaadin gerçekleşmesine ilişkin peygamberlikler, insanların itaat etmeye teşvik edilmeleri için bildirilir.

 

Kutsal Kitap

1 Yine gözlerimi kaldırıp baktım, iki tunç dağın arasından çıkıp gelen dört savaş arabası gördüm.
2 Birinci savaş arabasının kızıl, ikincisinin siyah,
3 üçüncüsünün beyaz, dördüncüsünün benekli atları vardı. Atların hepsi güçlüydü.
4 Benimle konuşan meleğe, ‹‹Bunlar ne, efendim?›› diye sordum.
5 Melek şöyle karşılık verdi: ‹‹Bunlar bütün dünyanın Rabbine hizmet ettikleri yerden çıkan göğün dört ruhudur.
6 Siyah atların çektiği savaş arabası bölgenin kuzeyine, beyaz atlarınki batıya, benekli atlarınki de güneye doğru gidiyor.››
7 Yola çıktıklarında güçlü atlar yeryüzünü dolaşmak üzere gitmek istiyorlardı. Melek, ‹‹Gidin, yeryüzünü dolaşın!›› deyince, gidip yeryüzünü dolaştılar.
8 Sonra melek bana seslendi: ‹‹Bak, bölgenin kuzeyine gidenler, orada öfkemi yatıştırdılar.››
9 RAB bana şöyle seslendi:
10 ‹‹Armağanları sürgünden dönenlerden -Babilden gelen Helday, Toviya ve Yedayadan- al ve aynı gün Sefanya oğlu Yoşiyanın evine git.
11 Aldığın altınla gümüşten bir taç yaparak Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşunun başına tak.
12 Ona Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor de: ‹İşte Dal adındaki adam! Bulunduğu yerde filizlenecek ve RABbin Tapınağını kuracak.
13 Evet, RABbin Tapınağını kuracak olan odur. Görkemle kuşanacak, tahtında oturup egemenlik sürecek. Tahtında oturan kâhin olacak. İkisi arasında tam bir uyum olacak.›
14 Heldayınfı, Toviyanın, Yedayanın, Sefanya oğlu Yoşiyanın anısına taç RABbin Tapınağına konulacak.
15 Uzaktakiler de gelip RAB’bin Tapınağı’nın yapımında çalışacak. Böylece beni size Her Şeye Egemen RAB’bin gönderdiğini anlayacaksınız. Tanrınız RAB’bin sözüne özenle uyarsanız bütün bunlar gerçekleşecektir.››

1. Joshua ve Jeshua –Yeşu– (İsa’nın adının İbranicesi) adlarının aynı olduğuna dikkat çekmekte yarar vardır.

2. David Baron, The New Order of Priesthood, s.30 dipnot.