Zekeriya 8

Ç. Üçüncü Bildiri (8:1-17)

Anlamı: Rab bereketlerini Yahuda üzerine dökecektir.

8:1-5   Beytel’den gelen kurula, Yahuda’nın gelecekteki bereketleri bildirilir. Yahuda’nın düşmanları üzerine büyük gazap inecektir (2. ayet). Yeruşalim yenilenecek ve “Gerçeğin Kenti” olarak anılacak, caddeleri küçük çocuklar için bir oyun yerine, yaşlı erkekler ve kadınlar için toplumsal bir merkeze dönüşecektir.

8:6-8   Eğer bu, sürgünden dönen az sayıdaki halk için büyük bir harika olarak görülüyorsa, bunu yapmak Tanrı için zor muydu? Sürgünleri geri getirecek ve onların aralarında Tanrıları olarak yaşayacak olan O’dur.

Bu ayetler Zekeriya’nın yaşadığı dönemdeki insanlara rahatlıkla uygulanabilirken, tam olarak gerçekleşmeleri Rab’bin ikinci gelişinde sağlanacaktır.

8:9-13   Hagay ve Zekeriya’nın teşviklerini işitmiş olan halk, binayı kurmak için öğüt almıştır. Tapınakta çalışmaya başlamadan önce büyük bir işsizlik hüküm sürmekte, şiddet sokaklarda çoğalarak devam etmekteydi. Ama Tanrı onlara esenlik ve refah vaat etmektedir. Uluslara lanet yerine bereket olacaklardır.

8:14-17   Tanrı itaatsizlik ettiklerinde halkına nasıl felaket vaat ettiyse, şimdi de aynı şekilde onlara iyilik edeceğini vaat etmektedir. Bu görüşe göre, halk gerçeği söylemeye ve esenlik içinde yaşamaya yönlendirilir. Rab’bin nefret ettiği şeylerden (komşusu hakkında kötü düşünmek ve yalan yere ant içmek) uzak durmalıdırlar.

D. Dördüncü Bildiri (8:18-23)

Anlamı: İsrail’in oruçları kutlamalara dönüşecek, Yeruşalim dünyanın tapınma merkezi olacaktır.

8:18   Beytel’den gelen kurulu teşvik etmek amacıyla Rab, yas içinde tutulan oruçların sevinç ve mutluluk dolu coşkulu şenliklere dönüşeceğini vaat eder. 10’uncu ayda tutulan oruç, Yeruşalim’in kuşatılması nedeniyle tutulan yası belirtirdi (2Kr.25:1). 4’üncü ayda tutulan oruç, tutsaklığın anısınaydı (2Kr.25:3); 5’inci aydaki oruç ise Yeruşalim’in yıkımıyla ilgiliydi (2Kr.25:8-10); 7’nci ay tutulan oruç Gedalya’nın ölümü içindi (2Kr.25:25).

8:19-23   Bölümün son ayetleri, pek çok ulusun ve güçlü ülkenin Her Şeye Egemen Rab’bi aramak üzere dünyanın dört bir yanından Yeruşalim’e akın ettiklerini yazar. O gün, Yahudiler dünyaya bereket kanalı olacaklardır. Şu ifadenin ne kadar sık (8:2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 19, 20, 23) kullanıldığına dikkat edin: “Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB” ya da “Her Şeye Egemen RAB diyor ki…”

 

Kutsal Kitap

1 Her Şeye Egemen RAB bana yine seslendi:
2 Her Şeye Egemen RAB, ‹‹Siyon için büyük kıskançlık duyuyorum›› diyor, ‹‹Evet, onu şiddetle kıskanıyorum.
3 Siyona dönecek ve Yeruşalimde oturacağım. Yeruşalime Sadık Kent, Her Şeye Egemen RABbin dağına Kutsal Dağ denecek.
4-5 ‹‹İlerlemiş yaşlarından ötürü ellerinde bastonlarıyla yaşlı erkeklerle kadınlar yine Yeruşalim meydanlarında oturacaklar. Kentin meydanları orada oynayan erkek ve kız çocuklarla dolacak.›› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
6 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹‹O günlerde sürgünden dönen halkın gözünde bu olanaksız olsa da, benim gözümde de böyle mi olmalı?›› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
7-8 ‹‹Halkımı doğudaki, batıdaki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Yeruşalimde yaşayacak, halkım olacaklar; ben de onların sadık ve adil Tanrısı olacağım.›› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
9 ‹‹Her Şeye Egemen RABbin Tapınağının kurulması için temel atıldığında orada bulunan peygamberlerin bu günlerde söylediği sözleri duyan sizler yüreklenin!›› diyor Her Şeye Egemen RAB,
10 ‹‹O günlerden önce insan ya da hayvan için ücret yoktu. Düşman yüzünden hiç kimse güvenlik içinde gidip gelemiyordu. Çünkü herkesi birbirine düşürmüştüm.
11 Ama şimdi sürgünden dönen bu halka geçmiş günlerde davrandığım gibi davranmayacağım.›› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB,
12 ‹‹Ekilen tohum verimli olacak; asma üzüm, toprak ürün, gökler çiy verecek. Bunların tümünü sürgünden dönen bu halka mülk olarak vereceğim.
13 Sizi kurtaracağım, ey Yahuda ve İsrail halkı. Siz uluslar arasında nasıl lanet konusu olduysanız, şimdi de bereket kaynağı olacaksınız. Korkmayın, yürekli olun!››
14 Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹Atalarınız beni öfkelendirdiğinde başınıza felaket getirmeyi tasarladım ve vazgeçmedim›› diyor Her Şeye Egemen RAB,
15 ‹‹Şimdi de Yeruşalim ve Yahuda halkına yine iyilik yapmayı tasarladım. Korkmayın!
16 Yapmanız gerekenler şunlardır: Birbirinize gerçeği söyleyin, kent kapılarınızda esenliği sağlayan gerçek adaletle yargılayın,
17 yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın, yalan yere ant içmekten tiksinin. Çünkü ben bütün bunlardan nefret ederim.›› Böyle diyor RAB. kapısında yapılırdı.
18 Her Şeye Egemen RAB bana yine seslendi:
19 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹‹Dördüncü, beşinci, yedinci ve onuncu ayların oruçları Yahuda halkı için sevinç, coşku dolu mutlu bayramlar olacak. Bu nedenle gerçeği ve esenliği sevin.››
20 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹‹Daha birçok halk, birçok kentte yaşayanlar gelecek.
21 Bir kentte yaşayanlar başka kente gidip, ‹RABbe yalvarmak, Her Şeye Egemen RABbe yönelmek için hemen yola çıkalım. Ben de gideceğim› diyecekler.
22 Her Şeye Egemen RABbe yönelmek, Ona yalvarmak için çok sayıda halkla birçok ulus Yeruşalime gelecek.››
23 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹‹O günlerde her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi’nin eteğinden tutup, ‹İzin verin, sizinle gidelim. Çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk› diyecekler.››