Kurmancî

video

Ester

video

Hanna

video

Yok’ebed

video

Jina ku Xwîn Jê Diçû

video

Jinebîya li Zarefatê

video

Jina li ser Bîrê